Linkovi

Inspektori UN prvi put upotrebili ”vruæu liniju“ - 2002-12-13


Inspektori su ušli u fabrièki pogon zvani Centar “Ibn al Hejtam”, koji izvori u UN povezuju sa iraèkim projektom proizvodnje raketa. Prema rezoluciji Saveta bezbednosti UN, domet iraèkih raketa je ogranièen na 150 kilometara.

Drugi tim inspektora je izvršio prvu inspekciju iraèkog Centra za kontrolu zaraznih bolesti, da bi proverio da li oprema može biti korišæena i u vojne svrhe. Inspektori su u tom objektu prvi put upotrebili telefonsku ”vruæu liniju“ za kontakt sa visokim iraèkim funkcionerima. Jedan zvaniènik UN je rekao da je to bilo novo mesto na spisku lokaliteta i inspektori su hteli da razjasne završne procedure u vezi sa opremom.

Ovo je prvi put od prošlomeseènog povratka u Irak da inspektori rade u petak - za Muslimane dan odmora.

XS
SM
MD
LG