Linkovi

Antiratni protesti u Americi - 2002-12-11


Uprkos temperaturi oko nule, nekoliko stotina demonstranata je marširalo centrom Vašingtona i pored Bele kuæe. Manje buènije demonstracije su se odigrale na drugim mestima u Vašingtonu. Juèerašnji marš su mahom organizovale verske hrišæanske grupe, ukljuèujuæi Kvekere i Unitarijance.

Jedan od organizatora, 47 godišnji Pet Elder je priznao da ovaj protestni skup nije privukao ni blizu 100 000 ljudi koliko je uèestvovalo na anti-ratnim demonstracijama u Vašingtonu u oktobru. On je medjutim, istakao da je èak i 1000 demonstranata u svakom od gradova uèesnika dovoljno da se prenese anti-ratna poruka.

”Medjutim, ako po hiljadu ljudi demonstrira u gradovima širom SAD - da kažemo po hiljadu u svakom gradu - imate u stvari 100 hiljada demonstranata, a to je po meni odraz istinski narodnog napora.“

Novinari su gotovo prevazišli po broju 20-tak ljudi koji su juèe uèestvovali na daleko burnijem skupu u Vasingtonu ispred ureda za regrutaciju amerièke armije, koji je organizovala koalicija aktivistièkih grupa pod nazivom ”Regruti za mir i pravdu“ .

”Hoæemo novac za radna mesta i obrazovanje, ne za rat i okupaciju“ uzvikivali su prisutni. Šest osoba je uhpšeno zbog toga što su blokirali ulaz u zgradu, ali su svi kasnije pušteni. U Èikagu, policija je uhapsila 20-tak ljudi zbog neodobrenih demonstracija ispred jedne državne zgrade u centru grada. U Kaliforniji, pedesetogodisnji Pet Driskol, predsednik grupe ”Veterani za mir“ u Sakramentu opisao je juèerašnju prvu direktnu anti-ratnu akciju svoje grupe :

”Imali smo oko 50 ljudi ukupno. Održan je govor koji se tièe ljudskih prava i rata protiv Iraka. Zatim je devet ljudi - ukljuèujuæi èetvoro veterana - blokiralo ulaz u jednu državnu zgradu.“

Driskol kaže da je tih devet na kratko uhapšeno, opomenuto i zatim pušteno... Sve u svemu, grupa ”Ujedinjeni za mir“ pobrojala je više od 120 bdenja, èinova gradjanske neposlušnosti i marševa u 37 država -- od Aljaske do Teksasa.

XS
SM
MD
LG