Linkovi

Kraj važenja Murovog zakona - 2002-12-11


Jedan od osnivaèa amerièkog proizvodjaèa kompjuterskih èipova Intel, inženjer Gordon Mur, predvideo je još 1964. godine da æe se memorija takvih èipova udvostruèavati svakih godinu do godinu i po dana. To njegovo predvidjanje, poznato kao Murov zakon, do sada se uglavnom pokazalo taènim. Ali jedan, za sada nerešiv tehnièki problem preti da ga obesnaži. Kako je juèe na jednoj konferenciji u San Francisku izjavio predsednik kompanije Intel, Endi Grouv, inženjeri jednostavno ne mogu da spreèe rasipanje snage u savremenim èipovima. U procesorima sa stotinama hiljada tranzistora oko petnaest odsto snage odlazi na zagrevanje. Zbog toga svi savremeni kompjuteri imaju hladnjake na glavnim procesorima i jedan ili više minijaturnih ventilatora. Medjutim, najsavremeniji èipovi koji imaju milijardu i više tranzistora odaju èak 60 ili 70 vati snage, dovoljno da na njemu skuvate kafu. Grouv je rekao da bi zbog toga pred kraj ove decenije Murov zakon mogao da prestane da važi. Zagrevanje procesora ne samo da troši struju veæ i umanjuje njihovu efikasnost. Zbog toga se procesori u nekim superkompjuterima prisilno hlade èak i teènim azotom, a entuzijasti izmišljaju sopstvene uredjaje za forsirano hladjenje. Za obiène korisnike kuænih kompjutera to je ipak isuviše komplikovano i skupo. Prema tome, konstruktori èipova moraæe da pronadju efikasnije naèine za hladjenje tranzistora ako žele da zamena starih kompjutera novim nastavi da prati Murov zakon.

XS
SM
MD
LG