Linkovi

Udruživanje kompjutera sve popularnije - 2002-12-10


U Vestima iz tehnologije veæ smo pominjali praksu povezivanja više kompjutera u prividni superkompjuter, kako bi podelili neki veliki posao. Ubuduæe, kada budete ušli u prodavnicu kompjutera da biste probali neki novi model možda æete, ne znajuæi, dodirivati tastaturu nekog takvog superkompjutera. Jedna od najveæih amerièkih kompanija za proizvodnju kuænih raèunara - Gejtvej - sada namerava da poveže kompjutere izložene po svojim prodavnicama širom zemlje i prodaje tako sabranu snagu njihovih procesora drugim firmama kojima je potrebna. Kupci u prodavnicama neæe primetiti nikakvu razliku. Modeli za demonstraciju i dalje æe moæi da podižu i prikazuju razne demo programe, igrice, da sviraju digitalne muzièke fajlove... A u pozadini æe možda istovremeno obradjivati deliæ nekog ogromnog zadatka - recimo iz astronomije ili geofizike. Mnoge kompjuterske kompanije smatraju da u ovome leži veoma isplativ biznis. Poslovne firme obièno kupuju toliko kompjutera koliko im je potrebno za pokrivanje potreba u vreme maksimalne poslovne aktivnosti, što znaèi da je u ostalim periodima stepen njihove iskorišæenosti veoma nizak. Ako još firma radi samo u normalno radno vreme, kompjuteri su noæima potpuno beskorisni. Neke kompanije veæ raèunaju da im se verovatno više isplati da za svoje vanredne potrebe unajmljuju tudje besposlene kompjutere, umesto da kupuju sopstvene.

XS
SM
MD
LG