Linkovi

Reakcije u Crnoj Gori - 2002-12-09


Visoki funkcioner socijalistièke narodne partije Vuksan Simonoviæ za naš program kaže:

”Oèigledno je da æe se nakon neuspjeha predsjednièkih izbora u Srbiji, zaoštriti politièki sukob koji veæ postoji izmeðu Koštunice i Ðinðiæa.A naravno dužnost predsjednika Srbije vršiæe sadašnja predsjednica narodne skupštine Srbije.“

Simonoviæ nam je rekao da æe štetu, ako i predsjednièki izboi u Crnoj Gori ne uspiju, imati iskljuèivo Demokratska partija socijalista, te da bi bilo nerazumljivo da èlanovi, simpatizeri i biraèi SNP izaðu na izbore i pomognu DPS-u, ali o tome æe odluèiti oni sami.

Nije dobro što Srbija nije izabrala predsjednika kazao nam je visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vukoviæ, i dodao:

”Mislim u svakom sluèaju da æe se sada radikalizovati politièki sukobi u Srbiji.Obeshrabrujuæe su djelovale i predizborne potukeprvih ljudi dva bloka – nacinalnog i demokratskog – u Srbiji. A možemo pretpostaviti šta se sada može desiti poslije poruka da ako ne uspiju izbori da æe se iæi na pad vlade u Srbiji.“

To posredno može imati odraza na politièke odnose u Crnoj Gori, ali i direktne na dinamiku usvajanja prateæih akata i same Ustavneovelje, ocijenio je Vukoviæ. I potpredsjednik Narodne stranke Predrag Popoviæ za Glas Amerike ocjenjuje da je neuspjeg predsjednièkih izbora usložio politièku situaciju u Srbiji, za šta , po njegovom mišlj -enju krivicu snosi dio DOS-a na èelu sa Ðinðiæem:

”Dakle, ova kriza æe se ticati prije svega Srbije i ne toliko i ne u mjeri koji bi mogao da dovede do nekih ozbiljnijih potresa na politièkom planu.Normalno doæi æe do prekomp –ozicije politièke scene.“

Najveæi gubitnik na ovim izborima je Ðinðiæ, koji je svojim neogovornim ponašanjem doprinio da profitiraju Vojislav Šešelj i Vojislav Koštunica, zakljuèio je Popoviæ.

XS
SM
MD
LG