Linkovi

Buš izabrao novog sekretara za finansije - 2002-12-09


Predsednikov izbor je pao na Džona Snoa, predsednika korporacije CSX, transportnog konglomerata sa sedištem u Virdžiniji. Sno je dobro poznat u Vašingtonu, naroèito na Kapitol hilu. Predsednik Buš kaže da æe on istovremeno biti jedan od kljuènih ekonomskih savetnika i jedan od kljuènih zastupnika ekonomske politike administracije.

”Džon Sno je pokazao vrhunske rezultate kao vodeæi privrednik, struènjak za ekonomsku politiku, kao profesor i kao javni radnik. On æe biti jedan od vrhunskih èlanova mog kabineta.“

Sno æe na tom položaju zameniti Pola O’Nila, koji je u petak podneo ostavku pod pritiskom. Nova liènost, za koju se èekuje da æe brzo biti potvrdjena u Kongresu, izlazi na politièku pozornicu u otsudnom trenutku. Predsednik je više puta izjavio da, uopšteno govoreæi, ekonomski indikatori pokazuju dobre rezultate, ali da je tempo oporavka isuviše spor. Objavljujuæi Snoovu nominaciju Buš je rekao da æe Kongresu podneti nove predloge za davanje podstreka privredi. On je rekao da su promene potrebne kako bi se smanjila nezaposlenost, podstaklo investiranje i ublažili poreski nameti Amerikancima:

”Predložiæu specifiène mere za ubrzavanje zamaha našeg ekonomskog oporavka, a sekretar za finansije æe biti u središtu tog nastojanja.“

Ovo æe oznaèiti povratak u državnu službu za Džona Snoa koji je sedamdesetih služio kao funkcioner sekretarijata za transport. Sa 63. godine on ima veæ nekoliko decenija iskustva u privredi i srodnim podruèjima. Ali za Belu kuæu je možda najvažnija njegova dokazana sposobnost da radi sa èlanovima Kongresa i efikasno zastupa predsednikovu ekonomsku politiku. U kratkoj izjavi, Džon Sno je rekao da je ”obradovan i poèastvovan“ i da je spreman da prione na posao:

”Obeæavam da æu iskoristiti sav svoj dar, snagu, energiju i sposobnost da ojaèam sadašnji ekonomski oporavak.“

Predsednik Buš još nije imenovao naslednika ekonomskom savetniku Bele kuæe Lorensu Lindziju, koji je takodje podneo iznenadnu ostavku prošle nedelje. Smatra se da je vodeæi kandidat za taj položaj Stiven Fridmen, bivši predsednik investicione banke Goldman-Saks. Oèekuje se da æe još nekoliko viših funkcionera sekretarijata za finansije biti primorano na ostavke, u okviru reorganizacije Bušovog ekonomskog tima. Ovo je najveæa promena do sada u višim ešalonima administracije i ona odražava priznanje Bele kuæe da bi visoka popularnost koju uživa predsednik mogla biti potkopana slabim privrednim rezultatima. Takav scenario odigrao se 1992. godine, kada je njegov otac izgubio u pokušaju da osvoji drugi mandat, u velikoj meri zahvaljujuæi slabim privrednim rezultatima.

XS
SM
MD
LG