Linkovi

Vašington analizira iraèku deklaraciju - 2002-12-09


Portparol Bele kuæe Arijel Flajšer je govoreæi o amerièkoj proveri iraèke deklaracije koristio izraze “pažljivo” i “metodièno”.

“Želimo da veoma promišljeno proðemo kroz ceo dokument i pregledamo ga da bismo odluèili sa meðunarodnom zajednicom šta on znaèi u pogledu Sadama Huseina i njegovog razoružavanja.”

Flajšer je naglasio da Sjedinjene Države neæe zapoèeti ceo proces sa unapred donetim zakljuècima, ali je zapazio da je Sadam Husein u prošlosti veæ pokušavao da prevari Ujedinjene nacije i svet u pogledu svojih namera da pribavi oružja za masovno uništavanje.

“Irak je u prošlosti nepobitno pokazao da laže. Laže Sjedinjene Države, laže Ujedinjene nqacije, laže inspektore. Sada se postavlja pitanje šta sadrži ova obimna deklaracija koju je upravo podneo. Odgovor je da mi to još ne znamo.”

Portparol Bele kuæe je nedavno saopštio da administracija predsednika Buša ima èvrste dokaze da Irak uistinu poseduje oružja za masovno uništavanje. Sada kada je deklaracija o naoružanju podneta, portparolu Bele kuæe je postavljeno pitanje da li æe Sjedinjene Države podeliti deo tih dokaza sa inspektorima Ujedinjenih nacija i javnošæu. Flajšer je rekao da administracija predsednika Buša pomaže inspektorima, ali je priznao da u vezi sa tim dokazima postoje odreðene bojazni u vezi sa bezbednošæu.

“Hteli bismo da inspektori uspešno obave svoj posao. Naravno, istovremeno želimo da obezbedimo da se izvori i metodi prikupljanja informacija ne otkriju - bilo kojim podatkom koji bi mogao da se preda inspektorima. Rekao bih da je to dobro poznato.”

U meðuvremenu, na Kapitol Hila se èuju novi zahtevi da administracija obelodani sve dokaze koje bi mogla da ima u vezi sa iraèkim oružjem za masovno uništavanje. Kongresmen Denis Kusiniè iz Ohaja je govorio u ime grupe demokrata iz Predstavnièkog doma.

“Ako administracija ima dokaze koji su u suprotnosti sa iraèkim saopštenjem, onda treba da ih pokažu Ujedinjenim nacijama, amerièkom narodu i vama u medijima. Iznošenje takvih dokaza bi predstavljalo odgovornost.”

Denis Kusiniè je rekao da prièe administracije o ratu podrivaju proces inspekcija u Iraku, jer omoguæavaju da se nasluti da je Bela kuæa spremna da preduzme vojnu akciju šta god se dogodilo. Predsednik Buš je odbacio sliène optužbe u prošlosti, govoreæi da æe Irak, ukoliko se ne razoruža milom, biti razoružan silom. Amerièki predsednik je ipak naglašavao da upotrebu sile smatra poslednjim pribežištem.

XS
SM
MD
LG