Linkovi

Vidi se kraj svadjama oko fudbala - 2002-12-06


Na svetskom fudbalskom kupu 1966. godine odluèujuæi gol u susretu izmedju reprezentacija tadašnje Zapadne Nemaèke i Britanije ostao je zauvek sporan. Lopta je udarila u preèku nemaèkog gola, odbila se pravo na dole, a zatim u polje. Sudija je priznao gol iako su mnogi tvrdili da je lopta pala sa spoljne strane gol linije. Nemci nikada nisu zaboravili taj poraz. Nemaèka firma Cairos Technologies sada je razvila nov elektronski sistem za rešavanje nedoumica oko gol linije, ofsajda i drugih moguæih spornih situacija. Siæušni mikrotalasni radio predajnici ugradjeni su u loptu i u kostobrane igraèa, dok 10 prijemnih antena, strateški postavljenih oko terena, pokriva èitav prostor trodimenzionalnom mrežom. Analizirajuæi kašnjenje signala 2 hiljade puta u sekundi, jedan kompjuter precizno prati lokaciju lopte i svakog od fudbalera. Kada registruje gol ili ofsajd, kompjuter šalje signal u prijemnike koje sudije nose pored sata na ruci. Struènjaci pomenute firme tvrde da se preciznost njihovog sistema meri santimetrima. Osim toga, podaci koje kompjuter prikuplja su od ogromne koristi trenerima za kasniju analizu utakmice. Prototip novog uredjaja veæ je postavljen na stadionu u Nirmbergu. Inaèe, predajnik koji se ugradjuje u loptu u stanju je da izdrži udarac 3 hiljade puta snažniji od gravitacije, dok udarac profesionalnog fudbalera ide do maksimalno 700. Što se tièe FIFE, to telo za sada nije komentarisalo novi pronalazak.

XS
SM
MD
LG