Linkovi

Ujedinjene Nacije o iraèkom programu naoružanja - 2002-12-06


Proces dešifrovanja iraèke deklaracije o naoružanju æe, prema oèekivanjima, biti tehnièki - noæna mora. Vodeæi inspektor Hans Bliks predvidja hiljade dokumenata, èak deset hiljada, sa detaljnim informacijama koje se tièu zabranjenog oružja masovnog uništenja. Neki od tih dokumenata æe stiæi u Njujork na engleskom, ali æe veæina verovatno biti na Arapskom. Bliks je rekao da pri ruci ima tim prevodilaca. Na juèerašnjem sastanku Saveta bezbednosti, Bliks je rekao èlanovima da neæe dobiti nikakve podatke o iraèkim dokumentima dok njegovi struènjaci ne budu imali šansu da procene informacije. On je rekao da ce se najranije u utorak sastati sa Savetom kako bi dao èlanicama prelimirani izveštaj. Bliks oèigledno neæe predati sve podatke sadržane u iraèkim dokumentima. On je rekao da ukoliko informacije, na primer sadrže recepte za proizvodnju biološkog ili hemijskog naoružanja, to je nešto što bi trebalo držati u tajnosti:

”Sve vlade èlanica Saveta bezbednosti su svesne da ne bi trebalo da imaju pristup neèemu èemu nemaju pristup i svi drugi. Stoga, ukoliko bi neki delovi mogli da dovedu do širenja naoružanja niko ne bi voleo da ih ima. Medjutim, mi æemo naravno morati da izvestimo Savet bezbednosti o kriterijima na osnovu kojih cemo zadržati neke informacije, izjavio je Bliks

On je apelovao na vlade, posebno na Sjedinjene Države i Britaniju, koje navode da imaju dokaze o iraèkom programu naoružanja, da im pruže te informacije, posebno ukliko se u njima navode specifièni objekti:

”.....Mi kao inspektori možemo da obidjemo te objekte. Oni možda imaju uvid u to šta se dogadja i imaju daleko veæi izvor informacija. Medjutim, mi možemo da odemo u te objekte, legitimno i legalno, navodi Bliks

U medjuvremenu, Irak i dalje insistira da ne poseduje zabranjeno naoružanje. Iraèki ambasador u Ujedinjenim nacijama Mohamed Alduri istièe:

”Inspektori su sada u Iraku. Mi u potpunosti saradjujemo sa njima. Oni imaju puni pristup svuda u Iraku. Stoga ukoliko Amerikanci imaju te dokaze, moraju reæi inspektorima u Iraku i pronaæi te dokaze. Mi tvrdimo da oni neæe pronaæi ništa, smatra Alduri

Zadatak tumaèenja svih tih kompleksnih informacija iz Bagdada treba da poène. Niko u UN-u neæe da kaže mnogo sem da se nadaju da æe sve u Iraèkim dokumentima biti zadovoljavajuæe.

XS
SM
MD
LG