Linkovi

U RS još se ne zna ko æe biti mandatar - 2002-12-04


Ime buduæeg premijera, prema Èaviæevim rijeèima, biæe saopšteno tek nakon što se nakon još jednog kruga pregovora sa tri najjaèe srpske stranke SDS, PDP i Savezom nezavisnih socijaldemokrata pokuša postiæi dogovor oko postizanja srpske parlamentarne veæine. Predsjednik Republike Srpske nije javnost obavjestio o imenu mandatara, a o svojim utiscima nakon prvog kruga konsultacija je rekao:

“Želim da obavjestim graðana Republike Srpske da za formiranje vlade postoji srpska skupštinska veæina, proširena dijelom bošnjaèkih poslanikašto je svakako ohrabrujuæe. I kada bi me u ispunjavanjuove obaveze rukovodio iskljuèivo broj poslanika koji su mu spremni dati podršku , onda bih to mogao uraditi danas”.

Èaviæ je, kako kaže, zbog ozbiljnosti trnutka u kojem se nalazi Srpska voljan pokušati da tokom dodatnih razgovora približi stavove najjaèih srpskih parlamentarnih stranaka SDS-a, PDP-a I SNSD-a:

“Smatram svojom obavezom da iscrpim sve moguænosti u postizanju što je moguæe šire saglasnosti tih politièkih stranaka za zajednièki koncept provoðenja neophodnih reformi, jer mislim da ovo nije vrijeme za klasiènu podjelu stranaka na poziciju I opoziciju”.

Za razliku od nezavisnih socijaldemokrata koji su Èaviæu kao mandatara predložili Milorada Dodika ni Srpska demokratska stranka ni Partija demokratskog progresa još nisu saopštile koga predlažu za premijera, mada je izvjesno da æe to najverovatnije biti neko iz redova PDP-a.

Rok za predlaganje mandatara istièe u nedjelju 8. decembra, a nakon konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske malo je vjerovatno da bi do dogovora izmeðu SDS-a, PDP-a I Saveza nezavisnih socijaldemokrata moglo doæi.

XS
SM
MD
LG