Linkovi

Pozivi na izbore... i na bojkot - 2002-12-04


Predsednièki kandidat Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ponovo je pozvao graðane Srbije da izaðu na izbore i ocenio da su Srbi odgovorni i da im je stalo do slobode. Portparol Demokratskog centa Vesna Marjanoviæ ocenila je da Srbija mora da dobije predsednika na izborima i najavila da æe aktivisti te partije deliti graðanima letke sa pozivom da glasaju za demokratskog kandidata i da æe razgovarati sa njima o važnosti uspeha izbora. Muftija beogradski Hadži Hamdija Jusufspahiæ takoðe je pozvao graðane da izaðu na predsednièke izbore apelujuæi da svako glasa prema svom verovanju i ubeðenju. I ekspertska organizacija G17 Plus pozvala je graðane da izaðu na birališta 8. decembra. Svesni smo da kandidati ne odražavaju politièku volju naših èlanova i pristalica, ali ih u interesu Srbije pozivamo da izaðu na izbore i glasaju po svojoj savesti, rekao je èlan Izvršnog odbora G17 Plus Mlaðan Dinkiæ.

S druge strane, predsednik Demohrišæanske stranke Srbije Vladan Batiæ pozvao je graðane koji se zalažu za samostalnu Srbiju da bojkotuju predsednièke izbore jer, kako je ocenio, nemaju koga da biraju buduæi da su sva tri kandidata zagovornici oèuvanja neke Jugoslavije.

Pokret za demokratsku Srbiju ne podržava ni jednog od kandidata za predsednika Srbije jer nisu zaslužili dosadašnjim delovanjem. Ipak, predsednik te partije Momèilo Perišiæ ostavio je graðanima da odluèe da li æe podržati nekog od predsednièkih kandidata.

XS
SM
MD
LG