Linkovi

Veštaèka retina - 2002-12-03


Te naprave se zovu mikroelektronski implanti retine, koje omoguæavaju delimièni vid, kao što je moguænost razlikovanja svetla od mraka i uoèavanja pokreta. Ovaj istraživaèki rad je obeæavajuæi, izjavio je amerièki sekretar za energiju, Spenser Abraham, ciji sekretarijat finansira laboratorijski rad u istraživanjima na Oènom institutu “Doheni” pri Univerzitetu južne Kalifornije:

“ Mi æemo saradjivati sa izuzetnim timom instituta “Doheni” da bi stvorili napravu koja bi bila efikasnija od inicijalnog prototipa, koji je bio tako uspešan. Naš neposredan cilj je da izrgadimo bolju napravu koja bi mogla da prenosi ne samo svetlo veæ i likove i sve to preko jednog majušnog silikonskog èipa postavljenog direktno u oku pacijenta.”

Amerièki sekretarijat za energiju æe uložiti devet miliona dolara za taj projekt i obezbediti nauènu ekspertizu u svojim laboratorijama, koje vrše nauèna istraživanja o širokom spektru pitanja od nuklearne energije do ljudske genetike. Doktor Mark Humijan je direktor projekta za implante na Univerzitetu juzne Kalifornije. On je rekao da je sadašnja naprava bazièna jer koristi majušnu kameru ugradjenu u naoèare. Kamera prenosi sliku na prijemnik usadjen pored pacijentovog oka. Signal se tada šalje u implant, velièine èetiri do pet milimetara u preèniku, postavljen iza oka. Taj sistem nudi slepom pacijentu ogranièeni vid. Dr. Mark Humijan kaže da su nauènici uprkos teškoæama, optimistièni. On je naveo da je prvi implant izgradjen u februaru, a drugi krajem jula.

“ Posle naša prva dva implanta, smatramo da bi naprava sa niskom rezolucijom mogla biti stavljena na raspolaganje pacijentima kroz dve do tri godine. Za napravu sa visokom rezolucijiom, koja bi omoguæila ljudima da èitaju i prepoznaju objekte, biæe potrebno nesto više vremena.Verujem da æemo prototip imati za pet do šest godina, a malo kasnije i uredjaj koji se može ugradjivati”

Ova eksperimentalna procedura pruža nadu i onima koji su nekada imali vid ali su ga izgubili nekim degenerativnim procesom, zbog bolesti ili starosti. Osobe koje su rodjene slepe predstavljaæe veæi izazov, ali nauènici kažu da bi jednog dana nova tehnologija mogla i njima da omoguæi da progledaju.

XS
SM
MD
LG