Linkovi

Keramika kao elektronski element - 2002-12-02


Kada se kaže keramika obièno se najpre pomisli na posudje ili ploèice u kupatilu. Ali, da li ste znali da vaš mobilni telefon ne bi mogao da radi bez elemenata izradjenih od keramike? Savremeni komunikacioni uredjaji šalju i primaju elektromagnetne talase jako visoke frekvencije, na kojima tradicionalni rezonatori i filteri nisu efikasni, pa se umesto njih upotrebljavaju keramièki elementi. Uprkos tome, svojstva keramièkih materijala još uvek nisu dovoljno poznata i traganje za novim materijalima svode se na metod probe i greške. Osnovnom keramièkom materijalu dodaju se razne primese u razlièitom medjusobnom odnosu pa se proba kako æe se materijal ponašati u raznim situacijama. Na primer, keramièki elementi u mobilnim telefonima sadrže redak i skup metal tantal, naravno u veoma malim kolièinama. Do toga se došlo eksperimentalnim putem, a nauènici sada pokušavaju da objasne kako i zašto tantal omoguæava keramièkom elementu da rezonira odredjenom frekvencijom. U medjuvremenu, veæ uveliko se eksperimentiše sa keramièkim filterima èija rezonantna frekvencija æe moæi da se menja daljinskim upravljanjem. To znaèi da æe, na primer, telefonska centrala moæi, nezavisno od korisnika, da menja frekvenciju na kojoj radi njegov telefon. Samim tim, bila bi ukinuta potreba da telefoni imaju više rezonatora. Ako bi se usput pronašla i jeftinija zamena za tantal, mobilni telefoni sledeæe generacije mogli bi da budu i manji i jeftiniji.

XS
SM
MD
LG