Linkovi

Proširenje Evropske unije - 2002-12-02


Posle razgovora tokom vikenda, èetvorica premijera zemalja poznatih kao Višehradska grupa izjavili su da se protive planu Evropske unije da im u poèetku daje samo èetvrtinu subvencija koje primaju sadašnje zemlje èlanice. Prema planu Evropske unije, pomoæ poljoprivrednicima deset zemalja, koje bi 2004. trebalo da se uèlane u uniju, poveæavala bi se postepeno i tek posle deset godina dostigla bi istu vrednost koju dobijaju sadašnje èlanice. Èetiri ministra izdala su saopštenje kojim zahtevaju veæe poèetne isplate i kraæi prelazni rok. Prema izveštajima, oni traže za poèetak 35 odsto, a ne 25 odsto koliko im nudi Evropska unija. Danska, trenutna predsedavajuæa èlanica, upozorila je da zemlje koje ne pristanu na uslove unije pre narednog samita, 12. decembra, neæe moæi da se prikljuèe uniji do 2007. godine. Madjarska i druge vlade odbacile su taj stav kao pretnju i kažu da æe pregovarati o subvencijama poljoprivredi sve do samita, a i za vreme tog skupa ako bude potrebno, da bi obezbedili bolju poèetnu poziciju za milione poljoprivrednika Istoène Evrope. U medjuvremenu, Madjarska je saopštila da æe u aprilu održati referendum o èlanstvu u uniji. Ispitivanja javnosti pokazuju da više od 70 odsto Madjara podržava uèlanjenje u Evropsku uniju, ali postoji zabrinutost da bi ta podrška mogla da opadne ukoliko pitanje subvencija poljoprivredi ne bude rešeno i ukoliko javnost bude smatrala da je cena za uèlanjenje suviše visoka.

XS
SM
MD
LG