Linkovi

Stanje ljudskih prava u Iraku - 2002-12-02


U britanskom izveštaju, objavljenom juèe u Londonu, iraèki lider Sadam Husein se optužuje za “svirepo i bezobzirno” zanemarivanje ljudskih prava. Britanski ministar insostranih poslova Džek Stro je nasotojao da umanji spekulacije da je vlada izdala izveštaj radi pridobijanja podrške britanskog javnog mnjenja za vojnu akciju protiv Iraka. Meðutim, Stro je juèe takoðe rekao da Britanci treba da shvate kakav je život u Iraku:

“Zlostavljanja od strane iraèkog režima prevazilaze njegovo nastojanje da se domogne oružja masovnog uništenja èime se krše meðunarodne obaveze. Jezivo je proèitati ovaj dosije, koji sadrži ispovesti o muèenju, silovanju i ostalim užasnim kršenjima ljudskih prava.”

Po reèima Ajrin Kan, generalnog sekretara meðunarodne nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava, Amnesty International -- Britanija tek sada osuðuje iraèki režim dok je sve donedavno ignorisala zlostavljanja u toj zemlji.

“Neki zapadni politièari se neobièno èesto pozivaju na stanje ljudskih prava u Iraku da bi opravdali vojnu akciju. Ova selektivna pažnja posveæena ljudskim pravima nije ništa drugo nego hladnokrvna kalkulisana manipulacija rada aktivista za zaštitu ljudskih prava”.

U odvojenom razvoju dogaðaja, iraèki opozicioni lideri i visoki amerièki funkcioneri održaæe tokom ove nedelje razgovore u Londonu o moguæoj vojnoj akciji pod voðstvom Sjedinjenih Država i o moguæim posleratnim scenarijima za Irak. Predsedavajuæi Iraèkog nacionalnog kongresa, sa sedištem u Londonu, Šarif Ali bin al-Husein je jedan od predstavnika koji æe se sastati sa zamenikom amerièkog sekretara za odbranu, Polom Vulfovicem i Markom Grosmanom, treæem po važnosti funkcionerom Državnog sekretarijata. Održavanje tog sastanka je važno, jer u nedelju iraèkoj vladi istièe rok za predaju UN-u spiska iraèkog zabranjenog oružja -- rekao je Al-Husein u juèerašnjem intervjuu BBC-ju:

“Treba da imamo u vidu verovatni vojni konfikt sa Irakom. I preduzimamo prve korake u pravcu razmatranja post-Sadamovog Iraka. Odbrojavanje poèinje od iduæe nedelje, osmog decembra. Tu æe doæi do odluèujuæih momenata jer oèekujemo da u jednom trenutku Sadam neæe više hteti da se povinuje rezolucijama Ujedinjenih nacija.”

Ovonedeljni sastanak se održava pred konferenciju sredinom decembra u Londonu, na kojoj æe preko 50 opozicionih iraèkih organizacija izabrati komitet opozicionog voðstva.

XS
SM
MD
LG