Linkovi

Trgovina ženama u Bosni - 2002-11-26


U izveštaju organizacije Human Rights Watch kaže se da su korupcija i umešanost pripadnika medjunarodne policije u Bosni i Hercegovini omoguæili rasprostranjeno trgovanje ženama, u okviru koga su žene prevarom, pretnjama i batinama dovedene do toga da budu prodavane kao roba. Veruje se da je veæina od, kako se procenjuje, dve hiljade žena i devojaka prisiljenih na prostituciju došla iz Moldavije, Rumunije i Ukrajine. Human Rights Watch kaže da su one bile namamljene obeæanjima o dobro plaæenim poslovima u Zapadnoj Evropi, ali da su umesto toga upale u klopku nametnutih dugova i bile prisiljene na prostituciju. Martina Vandenberg je tri godine istraživala njihove patnje i napisala izveštaj od 75 stranica. Ona je izjavila za Glas Amerike da je u izveštaju dokumentovala to kako su korumpirani bosanski policajci olakšali trgovinu ženama izdajuæi lažna dokumenta, poseæujuæi javne kuæe radi besplatnih seksualnih usluga, a ponekad i direktno uèestvujuæi u trgovini. Martina Vandenberg takodje kaže da trgovci ženama i korumpirani bosanski funkcioneri rade skoro sasvim slobodno, ne strahujuæi previše od pripadnika medjunarodne policije Ujedinjenih nacija koji su trebali da osiguraju stabilnost u posleratnoj Bosni:

”Neki od pripadnika medjunarodnih policijskih snaga odlazili su u te klubove kao mušterije, što je jasno pokazivalo tim ženama da ne mogu imati poverenja èak ni u medjunarodnu policiju. Ustanovili smo da su jednom malom broju pripadnika medjunarodnih policijskih snaga žene dovodjene kuæama da bi im pružale seksualne usluge. Takodje smo utvrdili da su u tri sluèaja medjunarodni policajci èak kupovali žene i sa vlasnicima noænih lokala pregovarali o njihovoj ceni i o njihovim pasošima.“

Martina Vandenberg kaže da se žene i devojke prodaju po cenama koje se kreæu od 700 do preko 2300 dolara. Predstavnica Ujedinjenih nacija Kirsten Haupt priznaje umešanost policajaca Ujedinjenih nacija ali kaže da ona nije rasprostranjena. Otkada je 18 policajaca vraæeno u njihove zemlje zbog seksualnih prestupa, kaže ona, situacija se dramatièno poboljšala:

”Znam da je za novinare veoma privlaèno da se koncentrišu na nekolicinu policajaca za koje je utvrdjeno da su bili umešani, ali morate imati na umu da u te barove dolaze na hiljade mušterija. Istinski problem su patnje tih žena, a ne umešanost policajaca. Loše je ono što se dogodilo, ali mislim da bi trebalo da se usredsredimo na to kako da izvuèemo žene iz te situacije.“

U januaru, policijske dužnosti u Bosni preuzima Evropska unija. Organizacija Human Rights Watch pozvala je Evropsku uniju i vladu Bosne i Hercegovine da preduzmu oštre mere protiv korupcije, da suzbijanju trgovine ženama daju najviši prioritet, da izvode takve trgovce pred sud, i da obezbede program zaštite svedoka i socijalnu pomoæ ugroženim ženama.

XS
SM
MD
LG