Linkovi

Èuvar drveta u Kaliforniji - 2002-11-25


Hrast predvidjen za obaranje nosi zvanièan naziv ”drvo broj 419“ dok je u lokalnim mapama obeležen nazivom ”Stara slava.“ 42-godišnji Džon Kvigli smatra ovaj hrast svojim domom veæ skoro tri nedelje, otkada kampuje u njegovoj krošnji, na platformi velièine metar i po sa metar i po:

”Dosta mi je dobro ovde. Nema sumnje da se stvari kreæu u dobrom pravcu.“

Hrast ”Stara slava“ nalazi se u dolini Santa Klarita, nedaleko od Los Andjelesa, u podruèju u kome kuæe rastu kao peèurke posle kiše. Lokalni funkcioner Majk Antonoviè, podržava izgradnju puta, ali predlaže kompromisno rešenje:

”Saèuvaæemo drvo presadjivanjem. Od opštinskog odbora æemo tražiti da nadje pogodnu lokaciju jer želimo da ga saèuvamo.“

Medjutim, struènjaci su podeljenih mišljenja o tome da li bi hrast preživeo presadjivanje. Neki kažu da bi to bilo rizièno, ali da bi se isplatilo. Drugi, kao Džon Inis, smatra da æe se drvo osušiti:

”Drvo je staro preko 400 godina. Veæ se nalazi u nepovoljnom podruèju i šanse da preživi su veoma male.“

Dok traje spor, zaštitnici prirode ne prestaju da izražavaju podršku aktivisti koji kampuje u krošnji hrasta. Jedna od njih je i holivudska glumica Rene Ruso:

”Ja sam Kalifornjanka i odrasla sam u ulici u kojoj nije bilo drveta na vidiku. Morala sam da idem dva bloka dalje, u ulicu oivièenu platanima da bih se tamo igrala.“

Rene Ruso i aktivista Džon Kvigli odbacuju ideju o presadjivanju, ali pozdravljaju to što lokalni funkcioneri traže kompromisno rešenje. Osim toga, amerièka poštanska služba je prihvatila ”Staru slavu“ kao Kviglijevu privremenu adresu. Ove nedelje, poštar mu je doneo jedno pismo na kome je pisalo: Džon Kvigli, drvo broj 419.

XS
SM
MD
LG