Linkovi

Djukanoviæ podneo ostavku - 2002-11-25


Pojašnjavajuæi da je ovaj potez zasnovan na odluci Glavnog odbora njegove partije, Djukanoviæ je naglasio da ima u vidu svu težinu obaveza koje stoje pred Vladom, kao i oèekivanja gradjana koji su masovno podržali program Koalicije za evropsku Crnu Goru:

“Iz razloga najviše moralne i politièke odgovornosti za sudbinu projekta na èije èelo sam stao prije pet godina, prihvatio sam da u narednom periodu prihvatim mjesto premijera. Vjerujem u ukupne potencijale Crne Gore i njene ljude i siguran sam da imamo snaga, znanja, htijenja i samopouzdanja da gradimo svoju državu”.

Uz kratak osvrt na period Miloševiæeve vladavine, Djukanoviæ je potencirao da su tenzije oko državnog pitanja ostale i u vrijeme nove vlasti u Srbiji:

“Na žalost, za naš promišljen i racionalan predlog o savezu dvije nezavisne drzave, nije bilo razumijevanja ni u Briselu ni u Beogradu. Takva, jasno izražena trenutna interesna sprega sa antievropskim snagama u Crnoj Gori osujetila je racionalno sagledavanje ideje koju smo ponudili”.

Djukanoviæ je izrièit da su opozicione strukture u Crnoj Gori, èuvajuci svoje privilegije u saveznim organima, opstruirale izradu ustavne povelje. Ono što je veoma dobro, jeste da je srpska politièka javnost shvatila da se to dogadja na štetu poreskih obveznika Srbije i da je odluèila da se sa takvom praksom prekine.

Djukanoviæ je dodao da je u interesu Crne Gore da se što prije implementira Beogradski sporazum…

“…da se skine jedna dilema sa dnevnog reda i da Crna Gora, lišena pritisaka domaæe i medjunarodne javnosti bude do kraja usredsrijedjena na ono što su demokratske i ekonomske reforme, rješavanje problema unutar crnogorskog društva i stvaranje pouzdanih pretpostavki za uèvršæivanje ekonomske i politièke stabilnosti na bazi koje æe gradjani Crne Gore, u relaksiranoj atmosferi, kroz izvjesno vrijeme moæi da odluèe o svom državnom statusu”.

Zanimljivo je da su danas poslijepodne, tri najvažnije funkcije u državi, skoncentrisane u rukama jednog èovjeka. Naime, Filip Vujanoviæ je aktuelni premijer, jer stara vlada po Ustavu, funkcioniše do izbora nove. Vujanoviæ je od prije par sedmica predsjednik parlamenta, a od danas i vršilac dužnosti predsjednika Republike.

XS
SM
MD
LG