Linkovi

Elektronska truba za poveèerje - 2002-11-20


Pre dve godine, amerièki Kongres je doneo zakon po kome svi veterani u Sjedinjenim Državama imaju pravo na sahranu uz vojne poèasti. To obuhvata prisustvo najmanje dva vojnika koji na naroèit naèin savijaju zastavu sa kovèega, a zatim je predaju njegovoj porodici na èuvanje. Obavezan je i trubaè koji svira poveèerje. E tu nastaju problemi. Oružane snage imaju svega 500 zvaniènih trubaèa koji ne mogu da stignu na sve sahrane. Lokalne vlasti se dovijaju kako znaju i umeju. Ponekad zovu u pomoæ trubaèe iz srednjoškolskih orkestara, a ponekad sviraju poveèerje sa prenosnog kasetofona. U pomoæ im je sada pristigla Nauèno-istraživaèka agencija Sekretarijata za odbranu - skraæeno DARPA - koja se inaèe bavi laserskim naoružanjem, motorima za nadzvuène avione i robotskim borbenim vozilima. Jedna civilna laboratorija koja radi za DARP-u konstruisala je mali elektronski uredjaj konusnog oblika koji može da se stavi u levak trube. Vojnik koji prisustvuje sahrani veterana sada treba samo da prinese trubu ustima i pritisne na dugmence... da bi se iz trube zaèuli savršeno reprodukovani zvuci poveèerja. Istina, to nije ono pravo, ali je ipak bolje od kasetofona. Elektronske trube se sada ispituju širom države Misuri, kako bi se utvrdilo kako porodice reaguju na njih. Neki veæ predvidjaju i širu primenu elektronskih truba.

XS
SM
MD
LG