Linkovi

RIK Crne Gore o izboru predsednika - 2002-11-20


Prema važeæem zakonu, glasanje se ponavlja ako bi u prvom krugu glasalo manje od polovine ukupnog broja gradjana upisanih u biraèki spisak. Ipak, u Zakonu nema jasnog odgovora da li i u drugom krugu predsjednièkih izbora na glasanje mora izaæi više od plovine biraèa, kako bi izbori uspjeli. Zbog toga je RIK uputila Vladi Crne Gore inicijativu da se obrati parlamentu kako bi se dobilo izvorno tumaèenje èlana Zakona o izboru predsjednika Republike koji se odnosi na procenat izlaznosti biraèa u drugom krugu izbora. Novi predsjednik crnogorskog parlamenta Filip Vujanoviæ rekao je danas da autentièno tumaèenje ocekuje uskoro: “Vjerujem da æemo to autentièno tumaèenje dobiti brzo i na Skupštini odluèiti kakav je sadržaj tumaèenja tog èlana 16. Imam svoje vidjenje i ako bude potrebe na Skupštini æu ga saopštiti. Ipak, vjerujem da je prije Skupštine, koja æe raspravljati o tome, neuputno da saopštavam svoj stav”.

Vujanoviæ je, inaèe najavio da æe aktuelni predsjednik Republike Milo Djukanoviæ ovih dana podnijeti ostavku na svoju funkciju, nakon èega bi Vujanoviæ, kao predsjednik Skupštine obavljao dužnost šefa države, èime bi stekao pravo da Djukanoviæa predloži za mandatara za sastav nove vlade:

“Još predstoji par njegovih protokolarnih obaveza. U svakom sluèaju, oèekujem da æe uskoro predsjednik Republike podnijeti ostavku i nakon toga, po sili Ustava, omoguæiti predlaganje u svojstvu mandatara od strane predsjednika Skupštine koji æe to predlaganje uèiniti u svojstvu vršioca dužnosti predsjednika države”

Dodajmo da kandidacioni postupak za predsjednika Republike u Crnoj Gori traje do 2. decembra.

XS
SM
MD
LG