Linkovi

Prijem Rumunije u NATO - 2002-11-20


Poziv na prikljuèenje NATO-u znaèi ponovni prijem u okrilje sopstvene porodice, kaže rumunski premijer Adrian Nastase, i dodaje.

”To je pre svega važno iz psiholoških razloga. U rumunskom društvu vlada ogromna frustracija. To je bio sluèaj i nakon Drugog svetskog rata. Sporazumom na Jalti Rumunija je odseèena od zapadno evropskog društva i nekoliko decenija je ostala deo sovjetskog bloka, sa kojim nije imala nikakve ideološke niti pak istorijske veze. Stoga za Rumune ovaj prijem u NATO znaèi povratak u okrilje porodice.“

Medjutim, nije sve simbolizam. Buduæe èlanstvo u NATO sa sobom nosi važne politièke i vojne implikacije. Svetski poredak se promenio nakon pada komunizma 1989. godine i rumunski lider kaže da njegova zemlja zauzima strategijski važan položaj.

”Rumunija je sada, nakon raspada Jugoslavije, najveæa zemlja Balkana. Sa 22 miliona stanovnika ona je važna u reginu i mogla bi da igra znaèajnu regionalnu ulogu na Balkanu, u jugoistoènoj Evropi. Pored Bugarske igra važnu ulogu u povezivanju centralno evropskih zemalja saveza sa zemljama južnog dela Evrope -- Turskom i Grèkom. Rumunija bi mogla biti od koristi kao platforma za savez prema istoku. Ona bi mogla biti izvanredan partner izmedju tri mora - Jadranskog, Sredozemnog i Crnog; zatim izvanredan izlaz, odnosno luka za koridor ka Kavkazu. Rumunija bi takodje mogla biti od koristi kao partner u izlaženju na kraj sa nekonvencionalnim pretnjama sa Juga.“

Za premijera Nastasea, fraza ”nekonvencionalne pretnje“ odražava probleme potput terorizma i oružja masovnog uništenja -- pretnje na koje je NATO fokusiran dok redefiniše sopstveni imidž u post-hladnoratovskoj eri. Prema premijeru Nastaseu, Rumunija bi mogla da pruži važan i neposredan doprinos Alijansi.

”Mislim da æe Rumunija, skupa sa drugim zemljama, uzevši u obzir njen broj stanovnika, lokaciju, raspoložive resurse i vojne sposobnosti testirane u Avganistanu, biti preimuæstvo, a ne teret za Alijansu.“

Rumunija je veæ poslala jedan bataljon u Avganistan i razmenjuje obaveštajne informacije sa Sjedinjenim Državama u okviru rata protiv terorizma. Prema premijeru Nastaseu, rezultat èlanstva u NATO-u bi takodje mogao da bude ekonomski interes. Rumunija se naime nada da æe prikljuèenjem NATO-u ostvariti neophodne politièke i vojne reforme, što æe privuæi strane investitore:

”Rumunija treba da donese odluku o svom mestu u Evropi i svetu -- to je pitanje izbora bazirano na vrednostima, ali takodje i na interesima. I mada su odluku o ulazak u NATO doneli rumunske politièke stranke i narod, tu je i ekonomski interes. Jasno je da Rumunija od sada neæe više biti smatrana tampon zonom, nièijom zemljom, izmedju Zapadne i istoène Evrope. To æe privuæi veæi broj stranih investitora.“

Rumunski lider je istakao da je njegova zemlja prošla kroz bolnu 12 godišnju tranziciju nakon svrgavanja komunistièkog diktatora Nikolae Èaušeskua, i zakljuèio da ona sada želi da krene ka demokratiji i prospetiretu zapadnog tipa.

XS
SM
MD
LG