Linkovi

Bežièna tehnologija preuzima vodjstvo - 2002-11-18


Posle naglog finansijskog uspona, a zatim isto tako naglog pada mnogih amerièkih firmi koje su svoje poslovanje bile vezale za internet, šta bi mogla da bude sledeæa stepenica u ekonomiji vezanoj za globalnu kompjutersku mrežu? Da se razumemo, sam internet nije propao. Propale su samo one firme koje su svoje poslovanje u potpunosti vezale za tu mrežu. Medjutim, sada je sasvim jasno da ni jedna firma, osim možda lokalnog pekara ili obuæara, ne može da opstane ako nema svoju prezentaciju na mreži i - što je još važnije - ako nije u stanju da preko interneta komunicira, kako sa sopstvenim elementima tako i sa partnerima, klijentima, mušterijama, dobavljaèima... svima sa kojima je potrebno. Ovo je vek informacija, u kome æe bolje proæi onaj ko je bolje informisan i do koga informacije brže stižu. Zbog toga, mnogi analitièari u Americi smatraju da bi centralna taèka sledeæeg industrijskog ciklusa mogao da bude Wi-Fi. Dok je Hi-Fi bila oznaka za vernost tonske reprodukcije, Wi-Fi je skraæenica za naziv wirelsss technology - u prevodu bežièna tehnologija. Uz pomoæ Wi-Fi uredjaja svako ko ima kompjuter može da se bežiènim putem, dakle nezavisno od telefonske linije, poveže sa internetom, i to sa najveæom moguæom brzinom prenosa informacija. Procenjuje se da u Sjedinjenim Državama trenutno veæ 15 miliona ljudi koristi Wi-Fi prikljuèak. U kalifornijskoj ”silikonskoj dolini“ ovaj segment internet tehnologije trenutno pokazuje najživlju tehnološku i preduzetnièku aktivnost. Po svemu sudeæi, Wi-Fi æe kao i Hi-Fi uskoro postati deo svakodnevnog reènika.

XS
SM
MD
LG