Linkovi

Elektronska trgovina u zemljama u razvoju - 2002-11-18


Agencija UN za trgoivnu i razvoj ukazuje da æe do kraja ove godine preko 650 miliona ljudi širom sveta koristiti internet. Poslovne aktivnosti preko interneta, odnosno elektronska trgovina, takodje rastu ali uglavnom u razvijenim zemljama Severne Amerike, Evrope i Dalekog istoka. Jedan od najvažnijih nalaza izveštaja glasi da elektronska trgovina, uporedo sa sve rasprostranjenijim korišæenjem interneta u svetu u razvoju, ima potencijal da doprinese poslovnoj aktivnosti u tim zemljama. Jedan od zvaniènika agencije Karlos Fortin kaže da kompanije više ne moraju da otvaraju kancelarije u komercijalnim centrima da bi se proèule. Umesto toga -- dovoljno je da imaju dobru veb stranicu. Fortin kaže da su Idnija i Kostarika dobri primeri zemalja koje pametno koriste internet.

”Te zemlje su, u stvari, putem elektronske razmene usluga u domenu kompjutera, obezbedile sebi prisustvo u svetu medjunarodne trgovine i uslužnih delatosti.“

Agencija UN-a za trgovinu i razvoj ukazuje da su ”on lajn“ izdavaštvo i distribucija domen koji se pokazao posebno obeæavajuæim za zemlje u razvoju. Kao ilustracija tog trenda navodi se da se afrièke publikacije promovišu u SAD, dok je jedna digitalna nauèna biblioteka u Brazilu postala centar uèenja za èitavu Južnu Ameriku.

Medjutim, u istom izveštaju se takodje ukazuje da internet, pored koristi, donosi i probleme. Tako na primer, takozvani kompjuterski pirati koštali su prošle godine brazilsku muzièku industriju preko 300 miliona dolara.

XS
SM
MD
LG