Linkovi

Buduænost digitalnog bioskopa - 2002-11-15


Poèevši od sutra, u Njujorku, Los Andjelesu i nekoliko drugih amerièkih gradova poèeæe da se prikazuje dokumentarni film pod nazivom “Stojeæi u senci Motauna.” Ono što je važno sa tehnološke taèke gledišta jeste to da æe film biti prikazivan ne sa filmske trake veæ sa digitalnog video diska. Dva nesvakidašnja partnera – nemaèki proizvodjaè automobila BMW i amerièki Majkrosoft uložili su više miliona dolara u opremanje nekoliko amerièkih bioskopa uredjajima za prikazivanje filmova uz pomoæ kompjutera. Poznato je da je filmska traka osetljiva na rukovanje i da može da izdrži samo odredjeni broj prolazaka kroz projektor, posle èega poèinje da pokazuje tragove mehanièkog stresa. Pojavljuju se ogrebotine, slika može da gubi oštrinu, a i ton gubi kvalitet. Digitalna tehnologija ne pati od takvih mana. Umesto u nekoliko teških kutija sa rolnama èitav film je spakovan u jedan jedini kompakt disk. Zvuk je besprekoran. Pravljenje kopija je mnogo jeftinije, a filmovi mogu da se dostavljaju distributerima putem interneta. Filmovi koje æe dva partnera prikazivati ipak su van standardne holivudske produkcije. Velika filmska studija još uvek iskazuju znatnu sumnjièavost u poredjenju digitalne filmske tehnologije sa filmskom trakom, èiji kvalitet je doveden do savršenstva. BMW i Majkrosoft nadaju se da æe na ovaj naèin podiæi svest javnosti o novoj tehnologiji. Ako hocete sami da proverite kvalitet digitalnog filma to možete da uèinite na internet adresi bmwfilms.com.

XS
SM
MD
LG