Linkovi

Evropska privreda - 2002-11-15


Globalni ekonomski oporavak je posustao - prema izveštaju Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija - uglavnom zbog još uvek trome amerièke ekonomije, što utièe na ceo svet. Predvidja se da æe æe se privredni rast u Sjedinjenim Državama poveæati za 2 zarez 6 odsto iduæe godine, a privredni rast u zapadnoj Evropi za samo jedan odsto.

Viši ekonomista Ujedinjenih naicja Diter Hese ukazuje da bi rat protiv Iraka takodje štetio svetskoj ekonomiji:

”Rat protiv Iraka bi uticao štetno na poverenje potrošaca i biznisa dok æe poveæana neizvesnost u vezi sa tim ratom ogranièiti ekonomske aktivnosti u raznim zemljama. Podsetimo se da je prvi rat protiv Iraka takodje bio faktor u tadašnjoj recesiji.“

No, u novom izveštaju ekonomske komisije Ujedinjenih nacija ima i ohrabrujuæih nalaza. Iako se ekonomsko usporenje najjaèe zapaža u srednjoj Evropi, uglavnom zbog slabe ekonomije u Poljskoj, domaæi bruto nacionalni produkt u bivšim sovjetskim republikama se poveæao za preko èetiri odsto i još je veæi u tri baltièke republike, gde iznosi preko pet odso.

Šef Odseka Ujedijnenih nacija za prelaznu ekonomiju Rumen Dobrinski ukazuje da je ekonomsko stanje dobro u Rusiji, uglavnom zbog porasta cena nafte i preduzetih strukturalnih ekonomskih reformi.

“Smatram da su ekoomski izgledi prilièno dobri u Rusiji, iako ne bi bilo realno da se oèekuje krajnje visok ekonomski rast kakav je bio pre dve-tri godine kada je, na primer, 2000. godine iznosio devet odsto. Ekonomski rast æe se poveæavati u toj zemlji po prilièno visokoj stopi od èetiri odsto tokom narednih godina.“

U novom izveštaju Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija se zakljuèuje da su bivše sovjetske republike prevazišle godine recesije i da sada ulaze u period ekonomskog oporavka.

XS
SM
MD
LG