Linkovi

Promena kineskog rukovodstva - 2002-11-15


Predsednik Ðijang Cemin napušta položaj generalnog sekretara Komunistièke partije Kine, javila je državna agencija Šinhua, èime je okonèano višemeseèno nagaðanje da li æe on i drugi funkcioneri stare garde predati vlast novoj generaciji kineskih lidera. Još pet èlanova Stalnog komiteta Politibiroa, koji prakktièno vlada Kinom, takoðe su otišli sa svojih položaja. Meðu njima su predsednik parlamenta, Li Peng i premijer Žu Rongði. Kako javlja agencija Šinhua, potpredsednik Hu Ðintao je jedini visoki funkcioner koji je ponovo izabran za èlana Stalnog komiteta.

Èlanovi tog komiteta se, inaèe, biraju iz redova Centralnog komiteta, od 350 èlanova. To je dosada najupeèatljivija indikacija da æe 59-godišnji Hu Ðintao preuzeti od Ðiang Cemina položaj partijskog i šefa države. Kako je predviðeno kinskim ustavom, Ðiang napušta položaj kineskog predsednika u martu iduæe godine.

76-godišnji Ðijang je u svom izlaganju na zatvorenom Kongresu ukazao na uspešnu smenu generacija na vrhu komunistièke partije Kine. Na kongresu je takoðe izmenjen partijski statut, u koji je ukljuèena teorija “Tri predstavnika” èiji je autor Ðiang Cemin. Novim statutom se omoguæava partijsko èlanstvo za preduzetnike, koji su nekada smatrani neprijateljima radnièke klase.

Formalno usvajanje Ðiangove teorije znak je da æe Ðijang nastaviti da utièe na partijsku liniju i posle povlaèenja sa funkcije -- ocenjuju analitièari. Takoðe vlada uverenje da je Ðiang obezbedio da nekoliko njegovih kljuènih saveznika postanu èlanovi Stalnog komiteta Politbiroa, dok æe imena svih èlanova tog komiteta biti saopštena sutra.

Kineska državna televizija je, odmah po završetku kongresa, objavila imena oko 350 novih i alternativnih èlanova Centralnog komiteta. Državni mediji su javili da je smenjena preko polovina èlanova starog centralnog komiteta, dok je više od jedne petine novih èlanova ispod 50 godina starosti.

Bila je to najmirnija i najlakša smena vlasti u Kini za skoro sto godina. Za razliku od mnogih dosadašnjih, ova smena vlasti je protekla bez krvi i niko od istaknutih politièara nije bio zatvoren, ubijen ili pak ponižavan u javnosti.

XS
SM
MD
LG