Linkovi

Majkrosoft podiže onlajn igrice na viši nivo - 2002-11-15


Korporacija Majkrosoft ove nedelje pokreæe svoj najambiciozniji projekat internet video igrica, koji tu zabavu podiže na viši nivo. Pretplata na servis nazvan Xbox Live, omoguæiæe korisnicima da igraju igrice jedni protiv drugih, pojedinaèno ili u grupama. Naravno, takva moguænost postoji veæ neko vreme, ali dok su Soni i Nintendo samo prodavali adaptere za ukljuèivanje u igru, Majkrosoft je osnovao centralizovanu mrežu koja deluje kao domaæin i koja omoguæava uèesnicima da preko slušalica sa mikrofonom razgovaraju jedni s drugima. Ako se recimo ukljuèite u igru kao pilot svemirskog lovca, koji se bori sa neprijateljskim biæima sa druge planete, moæi æete da komunicirate sa svojim saborcima i tako koordinirate akcije. Uslov da se ukljuèite u igrice preko Xbox Live, koji danas kreæe u probni rad, jeste brz prikljuèak na internet, kakav prodaju kablovske i satelitske kompanije, i godišnja pretplata od 50 dolara, za koju dobijate ne samo moguænost igranja veæ i slušalice sa mikrofonom. Od vas se takodje zahteva da izaberete nadimak - takozvani ”tag“ - kojim æe moæi da vas oslovljavaju ostali uèesnici. Majkrosoft kaže da mu je želja da igraèi razvijaju medjusobne kontakte. Svi posmatraèi video industrije slažu se da su igrice preko interneta sledeæa velika stvar, èija popularnost bi mogla da eksplodira, ali se ne slažu kada bi to moglo da se desi.

XS
SM
MD
LG