Linkovi

Nova snimljena poruka Osame bin Ladena - 2002-11-13


Snimljeni glas kaže da su nedavni napadi predstavljali odgovore muslimana spremnih da brane svoju veru. U snimku se specifièno pominju napadi na sinagogu u Tunisu, bombaški napad na francuski tanker u blizini obale Jemena, ubistva amerièkih marinaca u Kuvajtu i eksplozija u noènom klubu na Baliju. Snimljeni glas se takodje pohvalno izražava o otmici talaca od strane èeèenskih militanata u jednom moskovskom pozorištu.

Nekoliko amerièkih obaveštajnih struènjaka je izjavilo da bi to zaista mogao da bude glas lidera teroristièke mreže Al Kaide, Osame bin Ladena, ali da ipak nisu sigurni. Jedan od njih je rekao da nema razloga da se ne veruje da je to njegov glas. Mejdutim, struènjak za teroristièke organizacije u Centru za politièke i strateške studije, al-Ahram, u Kairu, Hala Mustafa, kaže da nije sasvim sigurna u to. Ona smatra da je traku mogao da snimi neko ko je imitirao glas Osame bin Ladena. Hala Mustafa je predoèila da neko šalje poruku èlanovima teroristièke mreže Al Kaide da je bin Laden živ, ali da o tome nema dokaza:

“Mislim da je to nešto veoma važno i da je simboliène prirode. Nemojte zaboraviti da je svakoj teroristièkoj grupi potreban lider. Bez lidera, ta organizacija se oseæa slabijom i stoga teroristi upotrebljavaju ime bin Ladena. Oni to koriste da bi mobilizovali veæi broj pristalica, posebno medju mladjom generacijom, koji mogu da podrže bilo kakvu operaciju ili nasilnu akciju.”

Hala Mustafa je ukazala da su svi noviji snimci za koje se tvrdi da ih je snimio Osama bin Laden, bile tonske trake. Ona istièe da nije bilo videotraka koje bi dokazivale da je Bin Laden još uvek živ. Ona je takodje rekla da bi tonska traka možda mogla da sadrži tajne poruke i upozorila da je ne bi trebalo emitovati.

Poslednja video traka Osama bin Ladena emitovana je pre skoro godinu dana. Na tonskom snimku, emitovanom u utorak, snimljeni glas upuæuje upozorenje SAD i njihovim saveznicima da “kao što vi ubijate, vi æete biti ubijani.”

XS
SM
MD
LG