Linkovi

Sumorna ekonomska buduænost Japana - 2002-11-13


Šidžuro Ogata je bivši funkcioner Japanske banke, centralne banke u Japanu. On je duboko zabrinut zbog toga što su politièari dopustili da u Japanu dodje do pada cena, odnosno deflacije. Pad vrednosti je pogoršao dužnièke probleme japanskih korporacija. Problem je sada toliko veliki da æe nekoliko velikih banaka, kako se oèekuje, bankrotirati. Gospodin Ogata kaže da je hronièna slabost japanske ekonomije uèinila moguæim scenario noæne more.

”Najgori scenario po mom gledištu ukljuèuje sledeæe elemente: veoma skupo društvo u kojem ima sve više starijih gradjana, odliv struènjaka koji se nastavlja, smanjenje industrijske proizvodnje, odloženu deregulaciju ekonomije i ogranièeni priliv direktnih stranih investicija.“

Zbog visokih troškova i oslabljene industrije, Kina je umesto Japana postala najveæi izvoznik u Sjedinjene Države. Cudžoši Džin Saito, iz firme koja obavlja konsultanske poslove za Grupu 7, i bivši bankar, iz Tokija, kaže da Heizo Takenaka, koji je zadužen za rešavanje problema sa dugom, želi da neke prezadužene banke budu zatvorene:

”Njegova strategija je veoma jasna. Treba zatvoriti oko 100 velikih korporacija, gradjevinskih kompanija i velikih potražilaca zajmova. Zbog toga on koristi analize priliva gotovog novca, kako bi odredio ko treba da bankrotira, i kako bi ih primorao da to uèine. Mislim da æe, ukoliko taj plan bude primenjen, dve ili tri velike banke morati da budu zatvorene do kraja ove fiskalne godine, odnosno do 30. aprila sledeæe godine.“

Gospodin Saito kaže da æe Takenakina strategija biti smatrana uspehom ukoliko berzanski pokazatelj Nikei, koji je sada na najnižem nivou za poslednjih 19 godina, znatno poraste. On dodaje da æe, ukoliko nekoliko velikih kompanija bude zatvoreno, konkurentska atmosfera za one koje opstanu biti daleko lakša.

XS
SM
MD
LG