Linkovi

EU ukorila Nemaèku zbog deficita - 2002-11-13


Nemaèka je druga èlanica Evropske unije koja je kritikovana zbog nepridržavanja budžetskih pravila unije. U okviru takozvanog Pakta o stabilnosti, koji podupire zajednièku evropsku valutu , budžetski deficiti zemalja koje koriste euro ne mogu da predju tri procenta bruto nacionalnog proizvoda zemlje èlanice. Evropska komisija je saopštila da æe ove godine budžetski deficit Nemaèke iznositi 3,8 odsto, a iduce, 3,1 odsto.

Pomenuta komisija je ovlašæena da naloži zemlji èlanici da poboljša svoju finansijsku situaciju. Ukoliko to ne uèini, dotièna zemlja bi mogla da se suoèi sa novèanim kaznama u visini od više milijardi dolara.

Ranije ove godine, Portugaliji je reèeno da mora da dovede u red svoje finansije ili æe biti kažnjena. Medjutim, ironièno je da je Nemaèka prva velika zemlja koju je Evropska unija ukorila. Nemaèka je, u stvari, bila ta koja je pre pet godina izradila nacrt za usvajanje Pakta stabilnosti da bi obezbedila da se zemlje, koje pokazuju slabu ekonomsku disciplinu, pridržavaju strogih pravila. Nemaèki kancelar, Gerhard Šreder izjavio je da razume odluku Komisije, ali je obeæao da æe se naredne godine situacija poboljšati.

Ranije ove godine, Šreder je odbacio pokušaje Komisije da ga upozori u vezi moguæeg deficita. Analitièari su u to vreme smatrali da kancelar, koji je tada uèestvovao u trci za reizbor, nije mogao da dozvoli da izgleda kao da popušta pod pritiskom Komisije.

Komesar za monetarna pitanja Evorpske unije, Pedro Solbes, izjavio je da bi Francusku trebalo upozoriti da bi mogla da naruši pravila Unije posto æe njen deficit ove godine iznositi 2,7 odsto bruto nacionalnog proizvoda, a 2,9 odsto iduæe, jedva ispod odredjene granice od tri odsto. Konzervativna vlada u Parizu je saopštila da æe uzeti u obzir svaku opomenu, ali tvrdi da budžetski deficit nije njena krivica i da bi za to trebalo okriviti prethodnu socijalisticku vladu.

Pored deficita, Solbes je ukazao na prilièno sumornu sliku ekonomskog stanja u evro-zoni, znatno umanjivši svoje prognoze ekonomskog rasta za iduæu godinu sa 2,9 odsto, na 1,9 odsto. On je pomenuo sporiji od oèekivanog globalni oporavak, kao glavni razlog revidirane prognoze ekonomskog razvoja. Solbes je naveo da bi ekonomska situacija mogla da se poboljsa do polovine iduæe godine, ukoliko se povrati poverenje potrošaèa, smanji cena nafte, a berze ostanu stabilne.

XS
SM
MD
LG