Linkovi

Oèekivanja da æe Irak ipak prihvatiti rezoluciju - 2002-11-12


Iraèki Parlament je glasao sa 250 prema nula, nazvavši pomenutu rezoluciju kršenjem medjunarodnog zakona, kojim se Sjedinjenim Državama pruža izgovor da zapoènu rat protiv Iraka. Pre glasanja, najstariji sin Sadama Huseina, Udaj, poslao je pismo Parlamentu apelujuæi na poslanike da prihvate rezoluciju bez restrikcija, ali sa izvesnim ogranièenjima i procedurama. Nije jasno kakvi su to zahtevi i da li su prihvatljivi za Savet bezbednosti.

Politièki analitièar Fahmi Hoveidi, kolumnista nekoliko egipatskih dnevnih listova, smatra da sin Sadama Huseina ne bi poslao ovu poruku Parlamentu ukoliko nije znao da njegov otac namerava nešto slièno:

“Ukoliko je sin poslao tu poruku, to znaèi da je to oèeva volja. Jasno je da je to poruka Sadama Huseina.”

Glasanje u Parlamentu je neobavezujuæe. To je zapravo preporuka koja æe biti poslata Revolucionarnom komandnom savetu predsednika Huseina na razmatranje. Kako smatra politièki anatilièar Sami Barudi, sasvim mali broj ljudi dovodi u pitanje èinjenicu da æe Sadam Husein biti taj koji æe doneti odluku. Šef odseka za politièke nauke na Libansko-amerièkom univerzitetu u Bejrutu smatra da je odbacivanje te rezolucije od strane iraèkog Parlamenta, kako je rekao, samo deo “šoua“ Sadama Huseina kako bi prikazao gnev iraèkog naroda:

“Ovo je neka vrsta igre, ali æe Sadam Husein na kraju prihvatiti rezoluciju UN-a. Ovo je verovatno nešto što bi trebalo da pokaže da je iraèki narod nezadovoljan tom rezolucijom, ali i da rukovodstvo nije zadovoljno - dok istovremeno želi da spase zemlju od rata. Stoga æemo prihvatiti ovu rezoluciju, ali ima ljudi u našoj zemlji koji ne žele da je prihvate. Ne postoji zapravo debata u okviru režima da li je treba prihvatiti ili ne. Odluku æe doneti jedna osoba.“

Izvori u Arapskoj ligi su izjavili za Glas Amerike da je iraèki lider dao funkcionerima Arapske lige uveravanja da æe prihvatiti rezoluciju kojom se traži povratak inspektora u Irak i uništenje navodnog iraèkog oružja za masovno uništavanje. Amerièki i britanski funkcioneri su saopštili da æe Irak biti napadnut - ukoliko odbaci rezoluciju ili prekrši njene odredbe. Irak treba da saopšti konaènu odluku do petka.

XS
SM
MD
LG