Linkovi

Primena medijskih zakona u Crnoj Gori možda æe biti odložena - 2002-11-11


Parlamentarna veæina, da podsjetimo, konstituisana odlukom Liberalnog saveza da uskrati podršku vladajuæoj koaliciji DPS-a i SDP-a, usvojila je voljom veæine Koalicije za Jugoslaviju i liberala izmjene do tada važeæih medijskih zakona, kako bi preuzela kljuène pozicije u državnim medijima.

Na pritisak domaæe i evropske javnosti usvojila je ipak set zakona uraðenih uz uèešæe Savjeta Evrope, ali je njihovu primjenu odložila do prvog maja sljedeæe godine. To je izazvalo burne reakcije, posebno u novinarskim organizacijama i asocijacijama, uz zahtjev da njihova primjena poène odmah kako bi se i konaèno skinuo parijski monopol sa tih medija. Izvjesno je, meðutim, da æe novi sastav parlamenta usvojiti zahtjev Vlade, èime æe istovremeno prestati funkcije sadašnjim glavnim i odgovrnim urednicima, direktorima i programskim odborima.

Takav èin pozdravio je koordinator Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranko Vujoviæ, istièuæi da je ova asocijacija èitavo ljeto vodila kampanju protiv odlaganja primjene zakona i dodao:

”Mi možemo samo da pozdravimo ovu vijest da æe Skupština promijeniti tu odluku o poèetku implementacije i da æe implementacija poèeti osam dana po objavljivanju u Službenom listu.“

A poslanik DPS-a Predrag Boškoviæ naglašava da æe njegova stranka podržati vladin amandman, jer, kako je rekao:

”Tako upravo, ispunjavamo ono što smo i u predizb -ornoj kampanji obeæali. Dakle, da æemo, odmah nakon naše pobjede i konstituisanja skupštine amandmanom ponovo djelovati da se ukine taj aman -dman koji je Liberalni savez potpuno bespotrebno tada podnio Skupštini Republike Crne Gore.“

Meðutim,portparol SNP-a Dragan Koprivica ocijenio je za Antenu M da ukidanje amandmana o o odlaganju primjene seta medijskih zakona predstavlja samo fingiranje medijske reforme. U pitanju je, rekao je on, èista namještaljka da pod firmom što æe mediji postati servis graðana , doðu jednostavno ljudi koji su navodno vanstranaèke liènosti a koji æe još servilnije vršiti usluge DPS-u nego što su to do sada radili.Ništa bolje ne treba oèekivati, zakljuèio je Koprivica,osim da ti mediji doðu u privatne rike ljudi bliskih režimu Mila Ðukanoviæa.

XS
SM
MD
LG