Linkovi

Plima i oseka proizvode struju - 2002-11-08


Odavno je uoèeno da snaga talasa i morskih struja obezbedjuje èistu, beskrajno upotrebljivu energiju. Gravitacija meseca i sunca utièe na ciklièno podizanje i opadanje nivoa mora, koje u pojedinim delovima sveta izaziva snažne morske struje kraj obala. U Francuskoj, Kanadi i Rusiji plima se koristi za punjenje veštaèkih bazena. Kada nivo mora tokom oseke opadne, prirodni pad vode iz bazena okreæe turbine i proizvodi struju. Ali kolièina tako dobijene energije je relativno mala, a betonski bazeni naružuju obalu i remete njenu ekologiju. Zbog toga se u mnogim delovima sveta eksperimentiše sa podvodnim turbinama. Krajem ovog ili poèetkom iduæeg meseca, na morskom dnu kraj Kvalsunda, u arktièkoj oblasti Norveške, proradiæe prva na svetu podvodna turbina, koju æe okretati snažna podmorska struja. Za razliku od nadzemnih turbina, podvodne ne proizvode nikakav šum, ne narušavaju izgled okoline, a okreæu se dovoljno sporo da nisu opasne po morski svet. Prva norveška turbina imaæe snagu od svega 300 kilovata. Do 2004. godine na dnu mora bi trebalo da bude postavljeno ukupno 20 takvih turbina koje æe proizvoditi dovoljno energije za oko hiljadu domaæinstava gradiæa Hamerfesta, koji se smatra najsevernijim gradom na svetu. Izgradnja ovih turbina koštaæe oko 20 miliona dolara.

XS
SM
MD
LG