Linkovi

Kelneri sa ruènim kompjuterima - 2002-11-08


Pre kratkog vremena javili smo da su lekari jedne bolnice u Sjedinjenim Državama poèeli da koriste džepne kompjutere za èuvanje podataka o pacijentima, ali i kao medicinske priruènike, jer u njihovu memoriju može da stane ogroman broj pisanih podataka. Nije mnogo prošlo a džepni kompjuteri su se našli u mnogo prozaiènijoj, ali ne manje korisnoj ulozi. U jednom restoranu u okolini Vašingtona, kelneri više ne zapisuju porudžbine u beležnice veæ - pogodili ste - u džepne kompjutere. Firma Action Systems, koja je razradila softver za korišæenje u restoranima, kaže da je do sada opremila 14 lokala širom Sjedinjenih Država. Džepni kompjuteri ubrzavaju proces primanja porudžbina jer onog trenutka kada kelner u sali u svoj džepni kompjuter upiše porudžbinu, osoblje u kuhinji ili za šankom odmah može da na svom monitoru vidi šta treba da pripremi. Veza izmedju kompjutera je, naravno, bežièna. Slièno tome, ako glavni kuvar pripremi neki poseban specijalitet, kelneri odmah o tome mogu da obaveste goste u sali. A da ne govorimo od preciznom vodjenju evidencije o sadržaju magacina, frižidera, vinskog podruma i ostalih važnih zaliha. Firma Action Systems kaže da džepni kompjuteri prepoznaju rukom pisani tekst i da kelneri i kuvari ne moraju da prolaze kroz neku specijalnu obuku da bi nauèili da ih koriste. Jedina nezgoda je što je pisaljka za džepni kompjuter isuviše tanka da bi se nosila zataknuta za uvo.

XS
SM
MD
LG