Linkovi

Evropljani zabrinuti zbog pobede republikanaca - 2002-11-08


U francuskom dnevniku “Liberasion“, levo od centra, osvanuo je naslov koji sumira -kako Evropljani smatraju- sklonost predsednika Buša da deluje samostalno bez konslutovanja sa saveznicima. Naslov glasi “Hiper-Buš.“ Ispod njega je karikatura predsednika Buša u dresu igraèa amerièkog fudbala sa globusom umesto lopte u ruci. U istom listu se konstatuje da amerièki napad na Irak sada izgleda siguran.

Uvodnik britanskog dnevnika “Times“ naslovljen je posle pobede republikanaca “Gospodar sveta.“ Izborni rezultati su-prema istom dnevniku - poveæali ovlašæenje predsednika Buša da preduzme akciju protiv Iraka.

U nemaèkom izdanju dvevnika Financial Times, zakljuèuje se da rat protiv Iraka nije siguran, ali da je postao mnogo verovatniji posle republikanske izborne pobede. U istom poslovnom dnevniku se takodje predvidja da æe se zategnutost odnosa izmedju vlade predsednika Buša i kancelara Gerharda Šredera poveæati zbog toga što je kancelar Šreder odbio bilo kakvu ulogu Nemaèke u ratu protiv Iraka.

Predsednik Evropske komisije Romano Prodi ukazao je pred novimarima da ne vidi nikakvu promenu, bilo pozitivnu bilo negativnu, u odnosima Sjedinjenih Država sa Evropskom unijom.

U veæem delu Evrope veæ mesecima se izražava zabrinutost apela amerièke vlade za “promenu režima“ u Iraku i kritikuje predsednika Buša zbog pitanja poput globalnog zagrejavanja, suda Ujedinjenih nacija za ratne zloèine i žigosanja Iraka, Irana i Severne Koreje kao “osovine zla.“

Analitièar londonskog Centra za evropsku reformu Daniel Keohan ukazuje da su Evropljani zabrinuti da bi republikanska veæina u Kogresu mogla podstaæi vladu predsednika Buša da nastavi vlastitim putem u suoèavanju sa globalnim pitanjima:

“ Iako su Evropljani veæ donekle zabrinuti zbog zapaženog unitaleralizma Bušove administracije, svi su izgledi da æe izborni rezultati poveæati tu zabrinutost .“

Jedan od vodeæih diplomata Evropske unije ukazao je da je zbog gubitka uticaja demokrata u Vašingtonu izgubio nadu u bilo kakvu promenu gledišta amerièke vlade i u šansu da bi Evropska unija mogla ponuditi alternativu politici Sjedinjenih Država. Politièki analitièar Keohan smatra da æe Evropi sada biti teško da nastupa jedinstveno, naroèito u pogledu Iraka.

“ Evropljani se relativno lako slože o veæini drugih pitanja i vremenom se sporazumeju i sa Sjedinjenim Državama. Ali, pitanje Iraka je drugaèije jer su gledišta razlièita, naroèito izmedju Britanije i Fancuske. Ukoliko Britanija zadrzi svoje gledište koje je bliže onom Sjedinjenih Država, Evropljanima æe biti izuzetno teško da odrede svoju zajednièku politiku.“

Diplomate Evropske unije smatraju da bi ishod amerièkih kongresnih izbora mogao da oteža cilj Evropske unije da angažuje Sjedinjene Države u nizu politièkih i trgovinskih pitanja, naroèito ako novi Kongres pokaže da je orijentisan više izolacionistièki nego prethodni.

XS
SM
MD
LG