Linkovi

Rezolucija UN blizu, ali ne sasvim - 2002-11-04


Premijer Bler je rekao da se èlanovi Saveta bezbednosti približavaju dogovoru o rezoluciji koja bi bila prihvatljiva svima, ali i dovoljno jaka da bude efikasna:

”Mislim da se približavamo zatvaranju tog pitanja. Ne želim da unapred donosim zakljuèak, ali napredak je razumno zadovoljavajuæi. A da biste shvatili o èemu je reè, za nas je apsolutno kritièno da dobijemo režim za inspekcije u Iraku koji ne bi imao probleme prethodnih inspekcija, Ako bi se to dogodilo, onda bismo se vratili onoj igri koju igramo veæ deset godina. Prilièno sam siguran da æemo dobiti takvu rezoluciju, ali za sada ne mogu da to povežem sa specifiènim datumom.“

Toni Bler je govorio i o ulozi koju Britanija pokušava da igra, kao most izmedju Sjedinjenih Država i Evrope po pitanju Iraka:

”Èim Evropa i Amerika poènu da se udaljavaju svet postaje opasnije mesto. U suštini, uvek se vraæamo na stari kliše, da ima mnogo više toga što nas spaja nego što nas razdvaja. Evropa uzima za veoma ozbiljno našu odgovornost za hvatanje u koštac sa terorizmom i oružjem za masovna uništavanja, ali i Sjedinjene Države takodje shvataju da postoji niz pitanja koja zabrinjavaju druge i da sve ovo radimo na osnovu maksimalnog medjunarodnog slaganja i jedinstva.“

Što se tièe velike pobede Stranke za pravdu i razvoj, na parlamentarnim izborima u Turskoj, britanski lider je rekao da æemo morati da saèekamo i vidimo kako æe to uticati na bilo koje vojne planove u vezi sa Irakom. Ali britanski premijer je izrazio uverenje da nova turska vlada neæe znaèajnije promeniti stav prema moguæem korišæenju turskih baza od strane koalicionih snaga. S obzirom na saopštenje Saudijske Arabije da neæe dozvoliti amerièkim snagama korišæenje saudijskih baza za operacije protiv Iraka, Toni Bler je rekao da je prerano razmišljati o takvom razvoju dogadjaja. On je takodje demantovao izveštaj objavljen u jednom britanskom listu da je njegova vlada donela odluku o pozivanju 10 hiljada rezervista za pripreme zbog moguæeg napada na Irak, poèetkom iduæe godine.

XS
SM
MD
LG