Linkovi

SAD spremne na kompromis o kljuènom pitanju rezolucije UN - 2002-11-01


Vlada predsednika Buša veæ nedeljama zahteva da Savet bezbednosti usvoji oštru rezoluciju o vojnim inspekcija i vojnoj akciji u sluèaju da se iraèka vlada oggluši o postavljene zahteve. No, državni sekretar Pauel sada ukazuje da je amerièka vlada u najmanju ruku voljna da prihvati dalju debatu u Savetu bezbednosti o tome šta bi bilo preduzeto u sluèaju da se iraèka vlada ne prikloni novoj rezoluciji. Pauel je predoèio pred novinarima posle sastanka sa nemaèkim ministrom inostranih poslova Joškom Fišerom da æe Sjedinjenje Države zadržati pravo da organizuju vlastitu koaliciju i napadnu Irak, ukoliko Savet bezbednosti u to vreme ne ovlasti vojno reagovanje.

”Nema nièeg što mi predlažemo u toj rezoluciji, ili što bismo prihvatili u rezoluciji, što,bi spreèilo predsednika Sjedinjenih Država da uradi ono što smatra za potrebno da bi branio Sjedinjene Države, da bi branio naš narod i naše interese u svetu. Ali, predsednik želi da reši to pitanje kroz Ujedinjene nacije. Predsednik je to jasno pokazao u svom govoru 12. septembra. Smatram da smo to pokazali našom strpljivošæu i spremnošæu da saslušamo gledista drugih tokom više od šest nedelja. Medjutim, Sjedinjene Države neæe nikada odustati od svoog prava da štite svoje interese.“

Državni sekretar Pauel je proveo veæi deo dana u telefonskim razgovorima sa ministrima inostranih poslova zemalja stalnih èlanica Saveta bezbednošti, ukljuèujuæi šefa francuske diplomatije Dominik de Vilpen. Francuska vlada odluèno podržava proces sa dve rezolucije u Savetu bezbednosti. No, Pauel predvidja da æe debata u Ujedinjenim nacijama biti okonèana iduæe nedelje, bilo jedinstvenom kompromisnom rezolucijom , ili rivalskim verzijama od kojih bi Savet bezbednosti izabrao jednu. Pauelov popodnevni sastanak sa šefom nemaèke diplomatije Fišerom predstavljao je neku vrstu izmirenja nakon što je nemaèki kancelar Gerhard Šreder tokom kampanje reizbora prošlog meseca oštro kritikovao politiku Sjedinjenih Država prema Iraku . Fišer je naglasio da oštro raspoloženje tokom predizborne kampanje u Nemaèoj nije ništa što dva dugotrajna saveznika ne bi mogla da prevazidju.

“ Moramo diskutovati o mnogo zajednièkih pitanja. Mi smo takodje bliski saveznici i -ukoliko ima razilaženja i uzburkanosti-- smatram da æemo o njima diskutovati unutar porodice. Dozvolite mi da naglasim koliko su važni za Saveznu Republiku Nemaèku odnosi sa Sjedinjenim Državama. Nikada neæemo zaboraviti šta su Sjedinjene Države uèinile da nas oslobode od nacizma, da nam pomognu da izgradimo nemaèku demokratiju, da nas brane za vreme hladnog rata, naroèito Berlin.“

Predsednik Buš nije èestitao telefonom kancelaru Šrederu na izbornoj pobedi njegove koalicije levo od centra 22. prošlog meseca. Ocekuje se, medjutim, da æe se dvojica lidera sresti tokom samita NATO-a iduæeg meseca u Pragu.

XS
SM
MD
LG