Linkovi

Dodir preko Atlantika - 2002-10-30


Reèi iz pesme Pola MekKartnija koje govore o ”rukama preko vode“ postale su prividna stvarnost ove nedelje, kada su nauènici u Sjedinjenim Državama i Britaniji pomoæu interneta ostvarili - kako su to nazvali - transatlantsko rukovanje. Nova tehnologija omoguæila je dvojici nauènika razdvojenih okeanom da uzajamno oseæaju svoje manipulacije kockom na ekranu kompjutera. Doktorant iz kompjuterskih nauka na Univerzitetskom koledžu u Londonu, Džoel Džordan, i amerièki student Džung Kim, sa Masaèusetskog instituta za tehnologiju, u Kejmbridžu, kraj Bostona, sedeli su svaki za svojim kompjuterom.

”Uspostavili smo prividnu sobu sa kockom u njoj. Na ekranu vidimo strelicu koju Kim pokreæe sa svoje strane, a mi ovde pokreæemo našu. Sada obojica postavljamo strelice ispod kocke i pokušavamo da je zajednièki podignemo.“

Džoel Džordan kaže da nauènici sada razmišljaju o praktiènoj primeni ove nove tehnologije, naroèito u obuci studenata medicine:

”Oni veæ razmišljaju o tome da je upotrebe u hirurgiji, kako bi mogli da vežbaju operisanje na prividnim telima koja zapravo ne postoje, ali èiji dodir možete da osetite. Naravno, Uz pomoæ interneta u tome mogu da vam pomažu struènjaci iz sasvim drugog kraja sveta.“

Druga moguæa primena je u umetnosti, gde bi umetnici iz raznih delova sveta mogli da zajednièki rade na nekoj prividnoj skulpturi. Francuska armija veæ koristi ovu tehnologiju bez interneta, za obuku vojnika u èišæenju minskih polja. Što se tièe obiènih korisnika interneta, proæi æe još neko vreme pre nego što æe moæi da se dodiruju na daljinu. Robotska sonda koja prenosi oseæaj dodira za sada košta 20 hiljada dolara. Osim toga, eksperimenti sa dodirom na daljinu koriste posebnu mrežu, zvanu internet dva, koja je sada dostupna samo istraživaèima.

XS
SM
MD
LG