Linkovi

Tragovi o postojanju Isusa - 2002-10-30


Kovèežiæ za kosti, takozvani osarijum, datira iz prvog veka naše ere. Jevrejski obièaj èuvanja kostiju preminulih trajao je od oko 20. godine pre Hristovog rodjenja do 70. godine naše ere, kada su Rimljani razorili Jerusalim. Kovèežiæ je sada u vlasništvu jednog neidentifikovanog kolekcionara u Izraelu, a kupljen je od jednog arapskog trgovca koji je tvrdio da je pronadjen u nekom drevnom grobu u okolini Jerusalima. Na jednoj stranici kamene kutije isklesane su na aramejskom jeziku sledeæe reèi: ”Jakov, sin Josifov, brat Isusov.“ Heršel Šenks, izdavaè èasopisa ”Biblijska arheološka revija“ kaže da su hemijski testovi pokazali da je tekst isklesan kad i sam osarijum:

”Patina je tanak sloj koji se taloži na površini, a u vlažnoj peæini to je trajalo vekovima. Pokazalo se da je patina u dubini isklesanih slova ista kao patina na površini osarijuma.“

Ali imena kao što su Jakov, Josif i Isus bila su vrlo èesta u drevnom Jerusalimu. Jedan francuski nauènik sa Sorbone èak procenjuje da je, u vreme kada je kovèežiæ isklesan, u Jerusalimu bilo najmanje dvadeset muškaraca sa imenom Jakov koji su imali oca Josifa i brata Isusa. Heršel Šenks pak tvrdi da je malo verovatno da bi porodice tih ljudi dale da se iskleše Isusovo ime, ako se nije radilo o toj centralnoj liènosti hrišæanstva:

”Imamo na stotine osarijuma, a na njima se najèešæe nalazi samo ime oca. Ovo je jedini sluèaj da se pominje i brat, a za to postoje dva moguæa razloga. Ili je brat bio odgovoran za pogreb - što u ovom sluèaju nije moguæe jer je Isus razapet na krst 30 godina ranije - ili je jedan brat bio istaknuta liènost, a drugi je bio tesno povezan sa njim. U ovom sluèaju, Isus je bio veoma poznat, a Jakov je bio poglavar crkve u Jerusalimu.“

Medjutim, Dag Gop, profesor semitskih jezika na Katolièkom univerzitetu, ovde u Vašingtonu, kaže da imena na kovèežiæu nisu napisana onako kako su se pisala sredinom prvog veka:

”U prvom imenu Jakov, glas ‘o’ je napisan onako kako ne bih oèekivao za taj period. Ime Josif, takodje je napisano sa dodatkom glasa ‘h’ tako da je i to pod znakom pitanja.“

Dok traju polemike medju nauènicima, vlasnik antièkog osarijuma sada pokušava da organizuje njegovo prvo javno izlaganje u Kraljevskom muzeju Ontarija, u Torontu.

XS
SM
MD
LG