Linkovi

Studentski dom za buduæe direktore - 2002-10-30


Devedesetih godina prošlog veka, veliki broj amerièkih firmi zasnovanih na internetu pokrenut je u studentskim domovima, dok su njihovi osnivaèi još bili studenti. Mnoge od njih su u medjuvremenu propale, ali mnoge su i opstale, a neke su sada biznisi koji se mere milijardama dolara. Univerzitet države Merilend odluèio je pre dve godine da studentima koji nameravaju da pokrenu svoje biznise omoguæi uslove za to. Ove jeseni, stotinu studenata - 73 mladiæa i 27 devojaka - uselilo se u specijalan nov blok studentskog grada sa kompletnim internet vezama, telefonima koji prebacuju pozive na mobilne telefone studenata, konferencijskim salama i svim drugim pogodnostima namenjenim privrednicima. Da bi mogli da se ukljuèe u program studenti su morali da imaju visok prosek ocena i da napišu esej. Oko polovina njih studiraju tehnièke i kompjuterske nauke, dok oko 39 posto studira ekonomiju ili upravljanje preduzeæima. Ako se uspeh ovog programa može meriti brojem osnovanih kompanija - dvadeset studenata veæ ima svoje firme, a od njih šest ostvaruju prihod. Investitori, pravnici i drugi struènjaci redovno ih poseæuju i prenose im svoja znanja i iskustva. Studenti kažu da u njihovom bloku vlada izvanredna atmosfera, da nema medjusobne zavisti i surevnjivosti i da svi pomažu jedni drugima. Inaèe, èitav program finansira jedan od bivših studenata merilendskog univerziteta Brajan Hajman, koji je u medjuvremenu osnovao tri uspešne kompanije.

XS
SM
MD
LG