Linkovi

Trka se nastavlja: Pentijum dostiže 3 GHz - 2002-10-29


Trka ko æe proizvesti brži kompjuterski procesor u žestokom je zamahu. Kompjuterski procesori brzine 2,8 gigaherca nisu se takoreæi ni ohladili u skladištima prodavnica, a jedan od najveæih proizvodjaèa - Intel - objavio je da æe 14. novembra poèeti da prodaje svoj procesor pentijum 4, brzine 3 gigaherca. U novom èipu, namenjenom pre svega stonim kompjuterima, biæe primenjena takozvana hyperthreading tehnologija. Hyperthreading - ili narodski reèeno hiperštepovanje - eliminiše prazan hod u dosadašnjim procesorima koji se javljao u redosledu izmedju pojedinaènih grupa komandi za obavljanje nekog zadatka. Zvuèi komplikovano, ali suština je u tome da je vreme kritièan èinilac brzine kojom procesor obavlja raèunske funkcije. Slièno vozaèima formule jedan koji štede deliæe sekunde sekuæi krivine, proizvodjaèi mikroprocesora nastoje da uštede deliæe sekundi gde god mogu. Predstavnici Intela kažu da vlasnici kompjutera sa novim èipom od 3 gigaherca koji budu koristili obiène procesore reèi neæe primetiti veæu razliku, ali da æe razlika biti osetna ako svoj kompjuter budu koristili za obradu fotografija ili video montažu. Intel kaže da æe novu hyperthreading tehnologiju od sada primenivati u svim svojim èipovima namenjenim stonim kompjuterima.

XS
SM
MD
LG