Linkovi

Feministièka umetnica Džudi Èikago - 2002-10-29


U Nacionalnom mužeju žena umetnica, oseæalo se uzbudjenje medju prisutnima na otvaranju izložbe radova Džudi Èikago. Ovo je prvi put da je kolekcija iz tridesetogodišnjeg opusa te umetnice izložena u nekoj tako važnoj i uglednoj galeriji:

”Dok sam još kao dete posmatrala umetnièka dela i želela da i sama budem model umetnicima, svi su stvaraoci bili muškarci. Njihovo vidjenje žena nije bilo konzistentno sa onim što je bilo moje lièno iskustvo.“

Džudi Èikago je usvojila svoje prezime od imena grada u kojem je reodjena, u kojem je poèela kao dete da uèi umetnost na tradicionalni naèin kako se to moglo oèekivati od umetnièkih institucija pedsesetih godina. Medjutim, ona kaže da je feministièki pokret sedamdesetih godina inspirisao njenu želju da upotrebi umetnost kako bi odslikala, do tada u velikoj meri ignorisanu, istoriju i iskustva žena. Njeno prvo umetnièko delo u tom smeru je postalo njen najpoznatiji i najkontroverzniji rad. Nazvala ga je ”Veèera za goste“.

”Nekada ovo delo karakterišem kao reinterpretaciju ”Tajne veèere“, sa gledišta onih koje su kuvale tokom èitave istorije. Jer, ako pogledate ”Tajnu veèeru“, primetiæete veliku kolièinu hrane na stolu, koja se na neki naèin èudotvorno tu našla da bi zatim, isto tako èudotvorno, bila uklonjena. Ko je to uèinio? I zašto te osobe nisu na platnu. To su žene, uvek odsutne iz prièe, i stoga je njihovo prisustvo u toj prièi postalo jedan od ciljeva moje karijere i mog rada.“

Retrospektiva Džudi Èikago u Nacionalnom muzeju žena umetnica obuvhata neke od skica za ”Veèeru“ koje su sada deo stalne postavke Bruklinskog muzeja umetnosti u Njujorku.

Druge slike i skulpture obuvhataju: ”Igru nadmoæi“ , istraživanje koncepta muškosti, izvode iz takozvanog ”Holokaust projekta“, na kojem je saradjivala sa svojim mužem, fotografom Donaldom Vudmanom i ”Projekat rodjenja“, delo u temperi i tekstilu koje slavi moæ i široki spektar iskustava radjanja deteta. Džudi Èikago kaže da bi volela da poruèi ženama umetnicama širom sveta ”imajte hrabrosti“:

”Pretpostavljam da je to zato što moja karijera danas svedoèi dugotrajnoj upornosti. Ne odustati u svetlu prilièno užasnih kritika o mom radu tokom niza godina. Mislim da to govori nešto o moæi umetnosti - da nas ona zaista može pokrenuti, promeniti, pomoæi nam i transformisati nas. Veoma sam uzbudjena zbog ove izložbe.“

Izložba umetnice Džudi Èikago biæe otvorena u Nacionalnom muzeju žena umtenica, u Vašingtonu, do februara 2003. godine. Ako imate moguænosti, više pojedinosti o ovoj ozložbi možete da nadjete na internet adresi: http://www.nmwa.org/

XS
SM
MD
LG