Linkovi

Razgovor sa Stivenom Nortonom o isporuci vojne opreme Iraku - 2002-10-29


S.N.: To pitanje je veoma važno. Ne može se preuvelièati njegova važnost, ne samo za Sjedinjene Države veæ za svaku zemlju koja je zabrinuta u vezi sa delatnostima Sadama Huseina. Sjedinjene Države su dostavile relevantne podatke vlastima u Republici Srpskoj i Jugoslaviji i sada oèekuju odgovor. Medjutim, moram odmah da kažem da je neposredno reagovanje vlasti bilo sasvim pozitivno.

B.M.: U svetlu podele na teroristièke zemlje i one koje se bore protiv medjunarodnog terorizma, da li bi ovaj incident mogao da ima negativne posledice za dalju vojnu saradnju izmedju SAD i Jugoslavije?

S.N.: Apsolutno. Ne mogu dovoljno da naglasim negativan aspekt isporuke oružja Iraku ili, recimo, vojne obuke iraèkih snaga. Sadam Husein je isto toliko opasan i zao kao što je bio Adolf Hitler. Mi smo, kao lider slobodnog sveta, spremni da osiguramo da Sadam Husein ne iskoristi svoje oružje za masovna uništavanja protiv slobodnog sveta. Nije teško zamisliti kako se ovde gleda na bilo koju zemlju koja podržava Sadama Huseina. Ukoliko su u ovom sluèaju bile angažovane vlasti, koje sada ne preduzimaju nužne mere, to bi bio veoma ozbiljan problem u odnosima sa Sjedinjenim Državama. Medjutim, ovaj incident predstavlja i dobru priliku za tamošnje vlasti, koje bi mogle da steknu naklonost slobodnog sveta reagujuæi na taj incident brzo i preduzimajuci prave mere, i mislim da æe to biti sluèaj.

B.M.: Ako se radi o poslovnoj angažovanosti na privatnom, a ne državnom nivou, da li se takav sluèaj procenjuje na drugaciji naèin?

S.N.: Ukoliko je to privatna poslovna inicijativa, ili su umešani neki državni službenici bez saglasnosti vlasti, to svakako èini veliku razliku. A ako bi to bila poslovna saradnja vlasti, to je onda sasvim druga stvar. Nadam se da to nije sluèaj. Od velike je važnosti kojom brzinom i odluènosæu vlasti reaguju na taj incident.

B.M.: Da li bi ovaj incident mogao da uspori proces uèlanjenja Jugoslavije u ”Partnerstvo za mir”?

S.N.: Jugoslavija æe biti prihvaæena ili odbaèena. Ukoliko vlasti u Jugoslaviji i Republici Srpskoj reaguju na naèin na koji bi trebalo, taj incident ne bi trebalo da dovede do usporavanju ulaska Jugoslavije u ”Partnerstvo za mir”. Siguran sam da vlasti u Republici Srpskoj i Jugoslaviji znaju šta treba uèiniti, šta im je važno i gde leži njihova buduænost, i da æe se jasno opredeliti za Evropu i Sjedinjene Države, a ne za Sadama Huseina.

XS
SM
MD
LG