Linkovi

Silikoni emituju svetlost - 2002-10-28


Treæi po velièini proizvodjaè poluprovodnika u svetu STMicroelectronics objavio je danas u Ženevi da je osvojio tehnologiju proizvodnje silikona koji emituju svetlost isto toliko kvalitetno kao tradicionalni materijal galijum-arsenid. Ovo znaèajno otkriæe omoguæiæe kombinovanje optièkih i elektronskih komponenti na istom silikonskom èipu, što do sada nije bilo moguæe. Zadaci koji se postavljaju pred kompjutere sve su veæi i komplikovaniji, pa je brzina kojom signali putuju od jednog do drugog elementa od kritiène važnosti. Da bi svi elementi u kompjuteru radili sinhrono potrebno je da im neko daje takt, poput ritam sekcije u nekom orkestru. U sadašnjim kompjuterima za to se koriste optièko-elektronski elementi. Pošto se oni tehnološki razlikuju od komponenti od kojih je sastavljen centralni procesor moraju da se nalaze van procesora, što unosi vremensko kašnjenje signala. Sa novom tehnologijom koju je patentirala firma STMicroelectronics biæe moguæe na istom èipu kombinovati optièke elemente koji odredjuju frekvenciju i tranzistore koji obavljaju raèunske operacije, što bi moglo da dramatièno poveæa brzina rada procesora. Kompanija je takodje saopštila da istražuje moguænost primene nove tehnologije u komunikaciji putem optièkih vlakana. Integrisanje svetlosnih izvora direktno u silikonske elemente moglo bi da znaèajno poveæa brzinu komunikacije uz istovremeno smanjenje troškova proizvodnje. Zanimljivo je da je najveæi deo istraživanja koja su dovela do novog otkriæa obavljen u laboratorijama STMicroelectronics u Kataniji, na Siciliji. Više pojedinosti na jednostavnoj internet adresi st.com.

XS
SM
MD
LG