Linkovi

U Rusiji proglašen dan žalosti - 2002-10-28


Predsednik Putin je rekao da je medjunarodni terorizam sve okrutniji i obeæao da æe se obraèunati sa teroristima ”gde god da se oni nalazili“. Ruski lider je rekao da njegova zemlja neæe sklapati sporazume sa teroristima i neæe popustiti pred zahtevima ucenjivaèa.

Putin je to izjavio dva dana pošto su ruske snage provalile u jedno pozorište u Moskvi, u kojem su èeèenski pobunjenici držali više od 700 talaca. Danas se obeležava dan žalosti za one koji su poginuli tokom krize. Stotine ljudi su položile cveæe ispred pozorišta u kojem su držani taoci dok su zastave spuštene na pola koplja širom Rusije.

Medjutim, mada je veliki broj ljudi podržao naèin na koji je vlada pristupila rešavanju krize, bilo je i kritika na raèun toga. Juèe je vodeæi lekar u Moskvi rekao da su gotovo svi koji su izgubili život tokom subotnjeg prepada vladinih snaga u cilju oslobodjenja talaca ubijeni gasom koji su koristile ruske snage da bi savladale èeèenske militante. Lekari kažu da ne znaju taèno koji tip gasa je upotrebljen i dodaju da to otežava leèenje žrtava. Lekari takodje istièu da su taoci veæ bili oslabljeni uslovima pod kojima su se nalazili, jer nisu mnogo jeli niti spavali tokom krize. To ih je uèinilo podložnijim dejstvu pomenutog gasa. Mnogi od bivših talaca su još uvek u bolnici.

Svetska javnost za sada podržava ruskog predsednika. Predstavnik predsednika Buša je nazvao ovaj dogadjaj tragedijom. Kanadski premijer je istakao da su ruske snage, mada su neki taoci izgubili život u operaciji okonèanja krize, ”verovatno spasile daleko veæi broj života“. Èeèenski militanti su postavili eksploziv širom pozorišta i pretili da æe ga diæi u vazduh ukoliko ruske snage provale unutra, ali je gas koji brzo deluje to onemoguæio.

Talaèka kriza je takodje privukla veæu pažnju na konflikt u Èeèeniji, gde se ruske snage veæ tri godine bore sa pobunjenicima. Pobunjenici kažu da vode borbu za nezavisnost. Medjutim, predsednik Putin je nebrojeno puta ponovio da su ti pobunjenici povezani sa teroristièkom mrežom Osame bin Ladena i da nisu ništa drugo do teroristi.

XS
SM
MD
LG