Linkovi

Konfuzija sa memorijskim karticama - 2002-10-28


Seæate li se kakva je konfuzija vladala na tržištu sa video kasetama razlièitih formata koje nisu bile uzajamno kompatibilne. Ista takva konfuzija sada vlada sa takozvanim memorijskim karticama. Kompjuterska industrija uspela je da toliko smanji memorijske èipove da velika kolièina informacija sada može da se èuva na kartici koja lièi na kartonèiæ velièine 4 kvadratna santimetra ili štapiæ velièine pola olovke. U njima vlasnik može da èuva kvalitetne digitalne fotografije, kratke video snimke, muziku, knjige, novine, poštu... Kompanija Soni koristi takozvani ”Memory Stick,“ Tošiba koristi kartice zvane ”Secure Digital,“ Olympus ima ”Smart Media“ kartice, i tako dalje. Ti memorijski èipovi koriste se u digitalnim fotoaparatima, video kamerama, džepnim kompjuterima, vokmenima za MP3 muzièkim fajlovima, a Soni je poèeo da ugradjuje proreze sa svoj ”Memory Stick“ i u svoje televizore. Nezgoda je samo u tome što ti memorijski èipovi nisu uzajamno zamenljivi. Sreæom, neko se setio da ponudi rešenje. Nekoliko kompanija sada prodaje takozvane ”èitaèe kartica“ koji omoguæavaju korisnicima da sa raznih vrsta kartica prebacuju zapamæene fajlove u glavni kompjuter, gde onda mogu sa njima da rade šta hoæe. Takvi èitaèi koštaju manje od 60 dolara.

XS
SM
MD
LG