Linkovi

Kompjuterski leteæi miš - 2002-10-28


Privrednik u Americi koji iole drži do sebe, neæe poæi na pregovore sa klijentima bez pažljivo pripremljene prezentacije. U tome æe mu pomoæi neki od specijalnih kompjuterskih programa, koji æe na atraktivan naèin, tekstom, slikama, crtežima, grafikonima, pa èak i video filmovima, prikazati sve prednosti novog proizvoda ili usluge. Uz leptop kompjutere najèešæe se nose uredjaji koji projektuju sliku na zid ili platno. Jedan mali problem predstavljala je potreba da se tokom prezentacije uvek vratite do kompjutera kako biste dali komandu da se promeni slika, poène ili zaustavi video, ili istakne neki deo teksta. Amerièka firma Gyration sada nudi poslovnim ljudima kompjuterski miš koji može da se koristi ne samo na podlozi veæ i u vazduhu. Ovim mišem ne samo što možete da dajete komande kompjuteru iz daljine. Jednostavnim pritiskom na dugme miš menja funkciju u daljinski pokazivaè, kojim sa jednog kraja sale možete na platnu da ukazujete na odredjene karakteristike slike ili teksta. Ni to nije sve, pritiskom na drugo dugme miš se pretvara u daljinski flomaster kojim možete, u kojoj god hoæete boji, do mile volje da podvlaèite i zaokružujete po projektovanoj slici, usmeravajuæi pažnju svoje publike. Na kraju, miš može da deluje i kao optièki zum - odnosno da poveæava i smanjuje sliku koju prikazujete. Ovaj leteæi miš nije jeftin - slabija verzija košta 80, a bolja oko 150 dolara. Ali, šta je to kada je u pitanju posao vredan možda stotina hiljada dolara. Više pojedinosti možete da nadjete na sajtu gyration.com.

XS
SM
MD
LG