Linkovi

Ubijanje talaca bi moglo da poène sutra ujutro - 2002-10-25


Kada se prvi put èulo za pretnju, reèeno je da bi ubijanje moglo da poène sutra rano ujutro. Meðutim, od tada jedan od ruskih pregovaraèa je saopštio da su Èeèeni rekli da bi mogli da deluju i ranije, ukoliko se na pregovorima ne pojave visoki ruski zvaniènici. U dosadašnjim pregovorima uèestvuje jedan èlan ruskog parlamenta, zatim jedan ugledni novinar i dva zvaniènika Crvenog krsta. Ruski mediji javljaju da je u pregovore ukljuèen i bivši ruski premijer, Jevgenij Primakov. U meðuvremenu, ruski predsednik Vladimir Putin je ponovio da je spreman za svaki kontakt. Ruska služba bezbednosti je ponudila garancije da gerilci neæe biti ubijeni ukoliko oslobode taoce nepovredjene.

XS
SM
MD
LG