Linkovi

Grof Drakula i njegov kompjuter - 2002-10-23


Zna se da vampiri imaju sposobnost bešumno da lete u potrazi za žrtvama, ali od sada æe neki od njih za to koristiti i kompjutere. Barem na pozorišnoj sceni. U novom brodvejskom mjuziklu ”Bal vampira,“ èija premijera se oèekuje iduæeg meseca, èitavo jedno groblje spustiæe se u jednoj sceni sa visine od 15 metara - i to vertikalno kako bi publika mogla da vidi sve grobove. Zatim æe se polako okrenuti u vodoravan položaj i leæi na scenu, preko glumaca koji glume vampire, tako da æe se svako od njih naæi u svom grobu. Istovremeno, na desetine takozvanih inteligentnih reflektora, automatski æe menjati položaj, boju, fokus i jaèinu svetla, kako bi pripremili scenu izlaska vampira iz grobova. Deset mašina za veštaèku maglu doprineæe ovoj jezivoj atmosferi zajedno sa šumovima i muzikom iz oko stotinu zvuènika rasporedjenih po èitavoj sali. Sve ovo, dogodiæe se sinhrono za manje od jednog minuta, na komande iz kompjutera. Da bi fascinirala publiku, velika pozorišta u Sjedinjenim Državama sve više koriste tehnologiju. Od svih diplomiranih studenata scenografije sada se oèekuje da budu sposobni da koriste kompjutere. Naravno, od mašina se ne može oèekivati da imaju umetnièko oko i da nude kreativne ideje, ali u realizaciji na sceni automatski uredjaji mogu sve promene da izvedu mnogo brže i preciznije, a da istovremeno u tome zamene veliki broj scenskih radnika.

XS
SM
MD
LG