Linkovi

Potvrdjeno da je bilo trgovine sa Irakom - 2002-10-22


Nakon istrage koju su pripadnici SFOR-a proveli u Vazduhoplovnom zavodu Orao iz Bijeljine sve je izvjesnije da je ova firma prekršila rezolucije 661 i 668 Savjeta bezbjednosti UN-a o zabrani izvoza oružja Iraku.

U današnjem obraæanju novinarima viši zamjenik visokog predstavnika Donald Hejz izjavio je da:

”...rezultati istage SFOR-a provedeni u Vazduhoplovnom zavodu Orao ukazuju da je bilo trgovine sa Irakom“.

Prema njegovim rijeèima odreðeni dijelovi oružja bili su upuæeni nekoj drugoj strani, te da ih je ta druga strana izvezla Iraku. Hejz je, na pitanje novinara da li je ta druga strana Jugoslavija, kazao da cijeli sluèaj ne želi dodatno komentarisati dok se istraga do kraja ne provede.

Viši zamjenik visokog predstavnika naglasio je da nije siguran postoji li jasna veza izmedju ovog sluèaja i èlanova vlade Republike Srpske, te zakljuèio kako je uvjeren da je u Orlu provedena detaljna istraga na osnovu koje je sakupljeno dovoljno dokaza o trgovini sa Irakom.

O sluèaju Orao danas je govorio i zamjenik generalnog sekretara Stalnog komiteta za vojna pitanja BiH Enes Beširbašiæ. Prema njegovim rijeèima ambasada SAD u Sarajevu juèer je obavijestila Stalni vojni komitet da postoje osnovana saznanja da je vojna oprema iz bijeljinskog Orla putem beogradske firme Jugoimport plasirana u Irak.

Prema njegovim rijeèima u materijalu zaplijenjenom u Vazduhoplovnom zavodu Orao pronaðeni su dokumenti koji ukazuju na konkretne obligacione odnose izmeðu Orla i Jugoimporta sa nekim iraèkim firmama.

A banjaluèki NES radio uz ovu informaciju dodaje da dokumentacija pronaðena u Orlu sadrži podatke koji ukazuju da su struènjaci iz Jugoslavije boravili u Iraku gdje su vršili instalaciju vojne opreme i obuku iraèkih vojnika za rad sa njom.

U intervjuu za banjaluèke Nezavisne novine ambasador SAD u BiH Kliford Bond komentarišuæi aferu Orao izjavio je kako SAD oèekuju da vlada Republike Srpske provede opsežnu istragu vezanu za taj sluèaj:

”Dokazi koje mi imamo pokazuju da nije bilo prave istrage i da se prilikom dosadašnjih istražnih radnji pokušalo prikriti ono što se radilo. O tome sam razgovarao sa premijerom Mladenom Ivaniæem i rekao mu da ministarstvo odbrane RS mora jasno da kaže u kojem je obimu saraðivalo sa Irakom. Odmah se mora prekinuti ta saradnja, treba pronaæi i kazniti ljude koji su za to odgovorni. Postoji niz sankcija koje bismo mogli da primjenimo, ali tek pošto domaæe vlasti pronaðu odgovore“, zakljuèio je ambasador Bond.

XS
SM
MD
LG